Aktualności

Wielkanocne spotkania.

Oktawa wielkanocna obfituje w te fragmenty Ewangelii, które mówią o spotkaniach Jezusa. Zmartwychwstały wkracza w życie uczniów przynosząc im radość i pokój. Nasza wspólnota, w ostatnich dniach przed Uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego jak i bezpośrednio po niej, również cieszyła się bardzo miłymi spotkaniami.

W Wielkim Tygodniu odwiedzili nas: o. Mathew Vattamattam CMF- Przełożony Generalny, o. Piotr Bęza CMF – Przełożony Prowincjalny oraz o. Łukasz Przybyło CMF. Był czas na bratersko – siostrzane spotkanie, rozmowy i wspólną modlitwę.

Gościłyśmy również ks. Remigiusza Szauera, prefekta WSD w Koszalinie.

Popołudnie pierwszego dnia oktawy spędziłyśmy w Piastowie, u marianistów: ojca Emilio i brata José Ignacio. Czas minął nam niezwykle szybko na wspólnej modlitwie nieszporów, przepysznej kolacji i niezwykle miłych rozmowach.

W kolejnym dniu oktawy, 12 kwietnia, cieszyłyśmy się spotkaniem z o. Piotrem Rucińskim CMF, który na co dzień pracuje w Paragwaju, a korzystając z pobytu w ojczyźnie odwiedził naszą wspólnotę. Wzajemnym pytaniom, odpowiedziom i opowiadaniom niemal nie było końca!

Siostra Monika spotkała się również z ks. prał. Pavolem Talapką, tymczasowym szefem (chargé d’affaires a.i.), Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, któremu przekazała syntezę posynodalną, czyli wnioski z pracy w grupach, która odbyła się w czasie Misyjnego Synodu Dzieci, 17 września 2022 r. w Warszawie.

Dziękujemy Panu Bogu, za te i inne spotkania tych dni. Dziękujemy za wszystkie składane nam życzenia. Odwdzięczamy się naszą codzienną modlitwą.

Ostatnio dodane:

Uroczystość Trójcy Świętej

„Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.
W naszym klaretyńskim charyzmacie staramy się wypełniać to Jezusowe polecenie głosząc Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, aby Bóg był znany i kochany przez wszystkich.

Zesłanie Ducha Świętego

Od początku istnienia Zgromadzenia Duch Święty przynagla nas do odnowy Kościoła i głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu.