Charyzmat

Jaki jest nasz charyzmat

Głosić Ewangelię całemu stworzeniu i przyczyniać się do odnowy Kościoła.

Charyzmat to szczególny dar Ducha Świętego dla służby wspólnocie Kościoła.
Bóg obdarowując nim różne osoby pragnie odpowiedzieć poprzez nie na konkretne potrzeby swojego ludu.

Z miłości do Boga i Kościoła pragniemy oddać całe swe życie na wzór Apostołów głoszeniu Ewangelii, aby Bóg był znany i kochany przez wszystkich ludzi.
To główny cel i racja istnienia Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej Misjonarek Klaretynek.

Miłość Chrystusa przynagla nas i zobowiązuje
do głoszenia Ewangelii w jakimkolwiek zakątku świata,
z odwagą iw sposób twórczy z uwzględnieniem znaków czasu

(Konstytucje, 65).

Czynimy to na różne sposoby: przez ewangelizację, pracę wychowawczą, socjalną, misje ad gentes, prowadzenie domów rekolekcyjnych, a przede wszystkim poprzez osobiste i wspólnotowe świadectwo życia. Staramy się czynić wszystko, aby Kościół ukazywał oblicze Chrystusa ludziom różnych kultur, epok i miejsc.

Głoszenie Słowa wymaga od nas głębokiego przeżywania naszej konsekracji. Im bardziej intymnie zjednoczymy się z Chrystusem i z ludem, który ewangelizujemy, tym bardziej owocne będzie nasze apostolstwo (Konstytucje,63).

Idąc śladami Chrystusa

jesteśmy wezwane by utożsamić się z Nim, być Jego żywą kopią,

jak pierwsi Apostołowie.

Centrum naszego życia stanowi Eucharystia.

Łącząc działanie z kontemplacją,

codziennie trwamy na medytacji Słowa Bożego, by potem móc je nieść tym, do których jesteśmy posłane. Bo jeśli słowa Misjonarki Klaretynki, „nie powstają w kuźni modlitwy, nie zmiękczą serca”- mówili nasi Założyciele.

Niepokalana Dziewica Maryja

jest naszą patronką i przewodniczką, siłą i wzorem ewangelizacji narodów, ufnej modlitwy, ubóstwa, dziewiczej miłości, posłuszeństwa.

Przeżywanie czystości na wzór Maryi Niepokalanej przynagla nas do nieustannej walki ze złem pod jakąkolwiek postacią (Konstytucje,31).

Miłość do Najświętszej Maryi Panny należy do istoty naszego Zgromadzenia.

Żyjemy we wspólnotach międzynarodowych, troszcząc się o rodzinny styl życia i jedność w całym Zgromadzeniu.
Żyjemy z pracy własnych rąk. To wymiar naszego ubóstwa, które ślubujemy, a które jest podstawą i fundamentem naszego Zgromadzenia.

Miłość i komunia z Kościołem

są głęboko zakorzenione w naszym Zgromadzeniu.

Poprzez nasze modlitwy i prace, przez wierność radom ewangelicznym pragniemy przyczyniać się do nieustannego odnawiania i uświęcenia Kościoła.