Aktualności

Lud Boży kroczący ulicami świata

Takimi słowami, w Orędziu na 61. Światowy Dzień Powołań, Papież Franciszek określa każdego chrześcijanina, który w codzienności realizuje swoje powołanie.

Niedziela Dobrego Pasterza, która przypada zawsze w IV Niedzielą Wielkanocną, to dzień kiedy cały Kościół w sposób szczególny prosi o dar nowych powołań. I nie chodzi tylko o powołania kapłańskie czy zakonne, ale powołania chrześcijańskie bardzo szeroko rozumiane. W tegorocznym Orędziu na ten dzień Ojciec Święty przypomina, że:

Polifonia charyzmatów i powołań, które Wspólnota chrześcijańska rozpoznaje i którym towarzyszy, pomaga nam w pełni zrozumieć naszą tożsamość jako chrześcijan: jako Lud Boży kroczący ulicami świata, ożywiany przez Ducha Świętego i włączony jak żywe kamienie w Ciało Chrystusa, każdy z nas odkrywa, że jesteśmy członkami wielkiej rodziny, dziećmi Ojca oraz braćmi i siostrami naszych bliźnich. Nie jesteśmy wyspami zamkniętymi w sobie, ale częścią całości. Stąd Światowy Dzień Modlitw o Powołania nosi odciśniętą pieczęć synodalności: istnieje wiele charyzmatów, a my jesteśmy wezwani do słuchania siebie nawzajem i do podążania razem, aby je odkrywać i rozeznawać, do czego wzywa nas Duch dla dobra wszystkich”.

Papież Franciszek, Orędzie na 61. Światowy Dzień Modlitwy o Powołania

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA 61. ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA

Dzisiejszy świat potrzebuje jednak przewodników i towarzyszy na drodze wiary. Potrzebuje siewców nadziei i budowniczych pokoju. Dlatego, jak pisze Papież:

Dzień ten poświęcony jest w szczególności modlitwie, aby wyprosić u Ojca dar świętych powołań do budowania Jego Królestwa.

Papież Franciszek

Zadanie budowania Bożego Królestwa, kroczenie za Chrystusem i wychodzenie do tych najbardziej potrzebujących należą do charyzmatu naszego Zgromadzenia.

Kim jest Siostra Maryja Niepokalanej Misjonarka Klaretynka? W jaki sposób buduje na co dzień Boże Królestwo nadziei, miłości i pokoju?

Jako Siostry Maryi Niepokalanej Misjonarki Klaretynki:

 • chcemy być Nowym Zakonem, ale nie w teorii tylko w działaniu,
 • jesteśmy przynaglane przez Ducha Świętego, by troszczyć się o odnowę Kościoła, za Kościół i o świętość kapłanów i konsekrowanych ofiarować każdy nasz dzień i naszą modlitwę,
 • pracujemy z całą starannością nad zachowywaniem Świętego Prawa Bożego,
 • na wzór Apostołów głosimy świętą Ewangelię Pana całemu stworzeniu,
 • łączymy działanie z kontemplacją,
 • idziemy śladami Chrystusa naszego Jedynego Dobra,
 • prowadzimy styl życia Jezusa żyjąc Radami Ewangelicznymi ubóstwa, posłuszeństwa i czystości,
 • żyjemy we wspólnocie sióstr na czterech kontynentach,
 • w centrum naszego życia są Eucharystia i Słowo Boże,
 • służymy Kościołowi spiesząc tam gdzie jest to najbardziej potrzebne, stosowne i skuteczne,
 • staramy się czynić wszystko, by Kościół ukazywał oblicze Chrystusa ludziom różnych kultur, epok i miejsc,
 • miłość do Najświętszej Maryi Panny jest cechą charakterystyczną naszego Zgromadzenia,
 • naszą patronką jest Maryja w tajemnicy swojego Niepokalanego Poczęcia. Ta tajemnica skłania nas do walki ze złem w jakiejkolwiek jego formie i otwiera nas na radość i nadzieję,
 • celem naszego istnienia w Kościele jest to, aby Bóg, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, był poznany i kochany przez wszystkich ludzi.

Ostatnio dodane:

Uroczystość Trójcy Świętej

„Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.
W naszym klaretyńskim charyzmacie staramy się wypełniać to Jezusowe polecenie głosząc Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, aby Bóg był znany i kochany przez wszystkich.

Zesłanie Ducha Świętego

Od początku istnienia Zgromadzenia Duch Święty przynagla nas do odnowy Kościoła i głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu.