Wielkanocne spotkania.

Oktawa wielkanocna obfituje w te fragmenty Ewangelii, które mówią o spotkaniach Jezusa. Zmartwychwstały wkracza w życie uczniów przynosząc im radość i pokój. Nasza wspólnota, w ostatnich dniach przed Uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego jak i bezpośrednio po niej, również cieszyła się bardzo miłymi spotkaniami. W Wielkim Tygodniu odwiedzili nas: o. Mathew Vattamattam CMF- Przełożony Generalny, o. Piotr […]