Aktualności

Za wszystko dziękujcie…

Ten, kto kocha Boga powinien pielęgnować w sobie nieustanną postawę wdzięczności. Pamiętać, że otrzymał więcej niż na to zasługuje.
Jesteśmy wolni i odkupieni dzięki Jezusowi Chrystusowi
i to jest najwspanialszy prezent podarowany nam przez Boga.

Na zakończenie tego mijającego roku BĄDŹMY WDZIĘCZNI i uczmy się wdzięczności ze słowa Bożego.

 „Zawsze się radujcie,  nieustannie się módlcie!  W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was”. 1 Tes 5,18 Nawet pośród trudności i wzlotów i upadków, które nam życie przynosi, możemy zauważać dobro, opatrzność i pomoc Boga. Bądźmy zatem uważni i dziękujmy Bogu za detale Jego miłości.

„Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki na cześć Skały naszego zbawienia: przystąpmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze, radośnie śpiewajmy Mu pieśni! Albowiem Pan jest wielkim Bogiem i wielkim Królem ponad wszystkimi bogami: głębiny ziemi są w Jego ręku i szczyty gór należą do Niego”. Ps 95, 1-4
Wdzięczności towarzyszy uwielbienie wobec wielkości Boga. Nie ma drugiego takiego jak On!

„Kto składa Mi ofiarę dziękczynną, ten Mi cześć oddaje, a postępującym bez skazy ukażę Boże zbawienie”. Ps 50, 23 Wdzięczność jest znakiem szacunku wobec Boga. To jest postawa, która otwiera serca na przyjęcie daru zbawienia i życia wiecznego.

„A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni! Słowo Chrystusa niech w was przebywa z [całym swym] bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko [czyńcie] w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego”. Kol 3, 15-17 Im więcej napełniamy się Chrystusem i Jego pokojem tym bardziej wzrasta w nas wdzięczność. Gdy napełniamy nasze serca Bożym słowem zmienia się nasze postrzeganie. Przemienia się nasze życie. Zaczynamy widzieć sprawy i osoby Bożymi oczami, tak jak ON sam je widzi. Wszystko zaczynamy czynić tylko dla Jego chwały.

„Dziękuję Bogu, któremu służę jak moi przodkowie z czystym sumieniem, gdy zachowuję nieprzerwaną pamięć o tobie w moich modlitwach”. 2Tm 1,3 Otaczają nas ludzie, których Bóg postawił na drogach naszego życia: nasze rodziny, przyjaciele, koledzy w pracy, sąsiedzi i wiele innych osób. Każda z nich jest częścią naszego życia i naszej codzienności. Wypracujmy w sobie zwyczaj modlitwy za osoby, które Bóg „przysyła” do naszych myśli lub do wydarzeń każdego dnia. Dziękujmy Bogu za tych ludzi.

„Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie”. 1 Kor 1,4 Okazujmy bliskość i sympatię tym, którzy nas otaczają dziękując Bogu za nich i im samym za obecność.

„Wysławiajcie Pana, bo dobry, bo na wieki Jego łaskawość!” Ps 107, 1 Niezwykle ważnym jest, żeby naszą wdzięczność Bogu za Jego i dobroć, łaski i bezwarunkową, bezmierną miłość, wyrażać na głos. Nikt nie kocha tak bardzo i tak doskonale jak On. Miłość ludzka może zawodzić, ale miłość Boża jest doskonała i wieczna!

Niezależnie od tego, co się wydarzyło w tym roku. Co uważamy za dobre, co za trudne, to bez wątpienia cały ten czas, wszystkie 365 dni i nocy, 24 godziny na dobę, Pan Bóg był przy nas. Był wierny jak zawsze, bezwarunkowo. W każdej chwili otaczał nas sobą i obejmował otwartymi ramionami.

Dziękujemy, Ci Boże, bo cały czas pozwoliłeś nam odczuwać Twoją obecność. Niezależnie od sytuacji, dobrych czy złych, trwałeś blisko nas.

Dziękujemy za osoby, które nam w tym roku podarowałeś i które były u naszego boku.

Dziękujemy za każdą radość i każdy smutek, dziękujemy, że Twoja miłość leczyła nasze serca.

Dziękujemy za prowadzenie nas za rękę do każdego zwycięstwa, za pokazywanie nam drogi wyjścia pośród frustracji.

Dziękujemy za chwile trudne, które stały się umocnieniem dla nas, a jednocześnie pokazały nam jak wielkie jest Twoje miłosierdzie.

Dziękujemy za każde spełnione marzenie i oczekiwanie i za te, które jeszcze przed nami. Dziękujemy za każdy dar otrzymany i za to, czego nie otrzymaliśmy, a co nauczyło nas ufać Tobie i liczyć na Ciebie.

„Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie; służcie Panu z weselem!
Wśród okrzyków radości stawajcie przed Nim!
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem: On sam nas stworzył, my Jego własnością,
jesteśmy Jego ludem, owcami Jego pastwiska.
Wstępujcie w Jego bramy wśród dziękczynienia, wśród hymnów w Jego przedsionki;
chwalcie Go i błogosławcie Jego imię!
Albowiem dobry jest Pan, łaskawość Jego trwa na wieki, a wierność Jego przez pokolenia”. Ps 100

(opracowanie Prefektura Prowincjalna do spraw Formacji 2021)

Ostatnio dodane:

Z Żywym Różańcem w Białymstoku

W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku 29 czerwca bieżącego roku spotkali się pracownicy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce.
Wśród nich również nasza s. Monika Juszka RMI.

SAM ale nie sam:)

SAM to skrót od nazwy Szkoła Animatorów Misyjnych. Od prawie trzydziestu lat organizowana jest przez Dyrekcję Krajowa Papieskich Dziel misyjnych w Polsce. To kilka dni wspólnej modlitwy, wykładów i warsztatów, mających na celu rozbudzenie ducha misyjnej animacji i współpracy.

Urodziny Matki Założycielki.

28 czerwca 1813 roku w Vallmoll w małej katalońskiej miejscowości, odległej o 15 km od Tarragony, przyszła na świat Maria Antonia París i Riera. Następnego dnia, 29 czerwca, w Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła, w kościele parafialnym została chrzczona. To właśnie ona, 42 lata później, wraz ze św. Antonim Marią Klaretem, dała początek Zgromadzeniu Sióstr Maryi Niepokalanej Misjonarek Klaretynek. Dzisiaj świętujemy jej 210 urodziny.