Aktualności

Wypłyń na głębię!

26 marca 2022 roku, jako Misjonarki Klaretynki RMI na całym świecie, rozpoczęłyśmy w naszym Zgromadzeniu wyjątkową drogę nawrócenia i odnowy pod hasłem: WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ!

Pan Bóg obecny i działający w historii, w różnych chwilach życia zaprasza nas do zatrzymania, zrewidowania życia i odnowy wewnętrznej. Teraz jest właśnie taki czas. Przez najbliższe trzy lata pragniemy dać się Bogu prowadzić przede wszystkim w osobistym nawróceniu. Pragniemy wracać do źródeł naszego powołania i charyzmatu, aby stawać się coraz bardziej dojrzałymi kobietami konsekrowanymi, które z radością nieść będą Ewangelię współpracując z innymi dla budowania świata pełnego pokoju, sprawiedliwości i braterstwa. Pragniemy ożywić w każdej z nas, w Prowincjach i całym naszym Zgromadzeniu dary otrzymane od Boga.

Ta zgromadzeniowa droga przemiany opierać się będzie przede wszystkim na słuchaniu Słowa, zaufaniu Bogu, odczytywaniu Jego obecności i znaków działania w naszej historii życia i rzeczywistości, która nas otacza. Towarzyszyć nam będzie obraz cudownego połowu z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 5, 1-10). Utrudzeni długą pracą uczniowie są już zmęczeni, ale na słowo Jezusa zbierają siły raz jeszcze. Ufają Mu chociaż nie było to łatwe, bo polecenie Jezusa wymykało się wszelkiej rybackiej logice. Po niemal 170 latach istnienia naszego Zgromadzenia wiele już Pan Bóg pozwolił nam uczynić w Kościele. Wiele się napracowałyśmy. Teraz jednak słyszymy na nowo wezwanie do zaufania, do zebrania sił, aby jeszcze większe cuda Pan Bóg mógł uczynić przez Misjonarki Klaretynki RMI odnowione Jego łaską i Słowem.

Jak powiedziała w dniu rozpoczęcia tej drogi s. Jolanta Kafka RMI, przełożona generalna Zgromadzenia: „Zapraszam każdą Misjonarkę Klaretynkę RMI, aby odczytywała rzeczywistość w świetle Bożego Słowa, by patrzyła na świat oczami Boga, by otworzyła się na nowość, którą Pan przynosi. Niech ożywia nas pragnienie otwarcia żagli naszego życia na powiew Ducha Świętego, niech kieruje nas ku nowym horyzontom”.

Czas rozpoczęcia zgromadzeniowej drogi odnowy nie jest przypadkowy. To właśnie w marcu 1952 roku, czyli dokładnie 170 lat temu, Matka Założycielka Maria Antonia Paris wraz z czterema innymi kobietami, wyruszyła z Hiszpanii na Kubę. Wypłynęły w nieznane. Najpierw miesiące na morzu, później nowa ziemia i nowa rzeczywistość. „Uzbrojone” były jedynie w zaufanie Panu Bogu i Matce Najświętszej i wezwanie na Kubę przysłane przez ówczesnego arcybiskupa wyspy ks. Antoniego Marię Klareta. Ta odważna podróż dała początek Zgromadzeniu Sióstr Maryi Niepokalanej Misjonarek Klaretynek, które dzisiaj na wzór Apostołów głosi Ewangelię i troszczy się odnowę Kościoła, kapłanów i konsekrowanych na całym świecie.

26 marca 2022 roku, na spotkaniu z siostrami z całego Zgromadzenia (za pośrednictwem udogodnień łączy internetowych) modliłyśmy się wspólnie i świętowałyśmy rozpoczęcie tego wyjątkowego czasu jeszcze większego otwarcia na Boga i życia w Jego obecności jako Misjonarki Klaretynki RMI. Prosimy o modlitwę, byśmy słuchały uważnie czego Pan Bóg od nas oczekuje i byśmy miały odwagę to uczynić.

Ostatnio dodane:

W Siedlcach o modlitwie.

11 czerwca bieżącego roku s. Jolanta Hernik RMI poprowadziła w Siedlcach jedno ze spotkań z cyklu „Przekroczyć siebie”. Zgromadzonym uczestnikom przedstawiła tę perłę duchowości, którą jest modlitwa.

Misyjne posłanie na Lednicy

1 czerwca 2024 roku na Polach Lednickich miało miejsce kolejne spotkanie młodych z całej Polski. Tym razem były tam również obecne Papieskie Dzieła Misyjne, a wśród nich s. Monika Juszka RMI.

Dzień powołania klaretyńskiego 2024

„Nasze klaretyńskie powołanie jest darem, na który powinnyśmy odpowiadać każdego dnia, żyjąc w całkowitej dyspozycyjności wobec woli Ojca, z radością oddane głoszeniu Świętego Prawa Pana całemu stworzeniu, poprzez styl życia pracowity, prosty i ubogi” (Konstytucje Zgromadzenia).