Aktualności

Jesteśmy misjonarzami z dziećmi, a nie dla dzieci.

Przypomniał o tym uczestnikom zebrania Europejskiej Konferencji Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci (CEME) Flavio Moresino, jeden z prelegentów. Zebranie odbywa się w Instytucie Ekumenicznym Bossey, na obrzeżach Genewy w dniach 27–30 marca 2022 roku.

Przez cztery dni malowniczy zamek Bossey gości niemal 30 uczestników z 19 europejskich krajów, którzy na co dzień zajmują się posługą animacji Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w swoich ojczyznach. Z racji swojej pracy w dyrekcji krajowej PDM w Polsce, w spotkaniu wzięła udział również nasza siostra Monika Juszka RMI.

Tegoroczne spotkanie było planowane już dwa lata temu, jednak z powodu pandemii udało się je zrealizować dopiero teraz. I tak od niedzieli 27 marca przedstawiciele różnych europejskich krajów gościli w Szwajcarii, niedaleko centrum Genewy, w przepięknym zamku Bossey. Zadaniem tych cyklicznych spotkań odpowiedzialnych za PDMD w całej Europie jest przede wszystkim wymiana doświadczeń, dzielenie się pomysłami oraz modlitwa za dzieci świata.

Wzajemnemu poznaniu się służył zarówno pierwszy wieczór, jak i tzw. bazar pomysłów, który towarzyszył przez wszystkie dni. Każdy z uczestników miał okazję zaprezentować kilka metod swojej pracy. Przedmioty i akcesoria przywiezione jako przykład i pomoc dostępne były dla wszystkich uczestników przez cały czas spotkania.

Był też czas na bezpośrednie przedstawienie tego w jaki sposób Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci w różnych krajach realizuje swoje cele statutowe. S. Monika zaprezentowała aktualne działania Dzieła w Polsce oraz wyjaśniła inicjatywę Misyjnego Synodu Dzieci 2022.

Uczestnicy wysłuchali również wykładów i pogłębiali usłyszane treści w czasie pracy w grupach językowych (angielska, francuska i włoska). Wszystkie prezentacje zaproszonych gości koncentrowały się wokół fragmentu z listu św. Piotra: „Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty” (1P 1,16). Prowadzeni przez profesorów teologii (katolickich i protestanckich) oraz przez dzielących się swoim doświadczeniem animatorów PDMD, uczestnicy spotkania zastanawiali się, jak łączyć świętość i misje. Jak dawać poznać tym, do których jesteśmy posłani, że Bóg jest żywy, prawdziwy i obecny w historii.

W czasie zebrania nie brakowało wspólnej modlitwy – codziennych Eucharystii, jutrzni i nieszporów. Za przygotowanie każdej z tych chwil skupienia odpowiedzialni byli reprezentanci innego kraju, tym samym było bardzo misyjnie, ponieważ modlitwy prowadzono w wielu językach.

Miłym akcentem było popołudnie spędzone na zwiedzaniu Starego Miasta w centrum Genewy. Były to niezwykle wartościowe trzy dni, które pozwoliły poznać tak wielu wspaniałych ludzi zaangażowanych w Dzieło Misyjne Dzieci. W animację misyjną młodszych i starszych. Jednak nigdy DLA dzieci i młodzieży, a Z dziećmi i młodzieżą.

Ostatnio dodane:

W Siedlcach o modlitwie.

11 czerwca bieżącego roku s. Jolanta Hernik RMI poprowadziła w Siedlcach jedno ze spotkań z cyklu „Przekroczyć siebie”. Zgromadzonym uczestnikom przedstawiła tę perłę duchowości, którą jest modlitwa.

Misyjne posłanie na Lednicy

1 czerwca 2024 roku na Polach Lednickich miało miejsce kolejne spotkanie młodych z całej Polski. Tym razem były tam również obecne Papieskie Dzieła Misyjne, a wśród nich s. Monika Juszka RMI.

Dzień powołania klaretyńskiego 2024

„Nasze klaretyńskie powołanie jest darem, na który powinnyśmy odpowiadać każdego dnia, żyjąc w całkowitej dyspozycyjności wobec woli Ojca, z radością oddane głoszeniu Świętego Prawa Pana całemu stworzeniu, poprzez styl życia pracowity, prosty i ubogi” (Konstytucje Zgromadzenia).