Aktualności

Wspomnienie Matki Marii Patrocinio Giner.

13 listopada obchodzimy w naszym Zgromadzeniu wspomnienie
bł. Marii Patrocinio Giner.
Została zamordowana w czasie Wojny Domowej w Hiszpanii
w 1936 roku.

María de la Cinta Assumpció Giner Gómis urodziła się 4 stycznia 1874 roku. W 1893 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej Misjonarek Klaretynek i przyjęła imię Maria Patrocinio od św. Jana (Maria Patrocinio de San Juan).

W Zgromadzeniu przez wiele lat była nauczycielką i wychowawczynią, dyrektorką szkoły oraz przełożoną i mistrzynią nowicjuszek. Uczyła przede wszystkim muzyki, geografii i prac ręcznych. Uczennice wspominały, że miała do nich zawsze wiele cierpliwości i zrozumienia. Bardzo zależało jej na tym, aby przekazać dziewczętom głęboką wiarę i patriotyczne wychowanie.

Zginęła w czasie prześladowań religijnych podczas hiszpańskiej wojny domowej, tylko dlatego, że była siostrą zakonną i nie chciała wyrzec się wiary w Chrystusa.

13 listopada, kiedy siostry modliły się różańcem, do drzwi klasztoru zapukały milicyjne bojówki pytając o przełożoną. Matka Patrocinio odważnie wystąpiła na przód. Wywieziona została poza miasto i tam kilkakrotnie zapytana czy wyrzeka się swojej wiary. Ona jednak zaprzeczyła i dodała:

Nie wiecie, co robicie. Pewnego dnia odczujecie ciężar waszego grzechu.
Ja przyjmuję z radością to, na co Bóg zezwala, bo mi otwieracie niebo.
Tam w niebie będę się za was modlić.

Została rozstrzelana. Miała wtedy 62 lata. Beatyfikował ją Jan Paweł II 11 marca 2001 roku.

Ostatnio dodane:

Uroczystość Trójcy Świętej

„Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.
W naszym klaretyńskim charyzmacie staramy się wypełniać to Jezusowe polecenie głosząc Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, aby Bóg był znany i kochany przez wszystkich.

Zesłanie Ducha Świętego

Od początku istnienia Zgromadzenia Duch Święty przynagla nas do odnowy Kościoła i głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu.