Aktualności

W służbie Kościołowi.


Częścią charyzmatu Misjonarek Klaretynek RMI jest troska o odnowę Kościoła,
o Jego świętość, wzrost i rozwój.
Czynimy to rożnymi sposobami,
od posługi we wspólnotach lokalnych
po pracę w instytucjach watykańskich.
Jedną z nich są Papieskie Dzieła Misyjne.
W dniach 19-21 listopada bieżącego roku gościł w Polsce arcybiskup Emilio Nappa, sekretarz pomocniczy Dykasterii ds. Ewangelizacji i jednocześnie
Prezydent Papieskich Dzieł Misyjnych na świecie.

Arcybiskup Nappa przyjechał do Polski po raz pierwszy. Celem jego wizyty było przede wszystkim spotkanie z biskupami uczestniczącymi w 396. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Ponadto złożył wizytę nowemu Nuncjuszowi w Polsce – abpowi Antoniemu Guido Filipazziemu oraz odwiedził Dyrekcję Krajową Papieskich Dzieł Misyjnych.

Podczas pobytu, w różnych okolicznościach, abp Nappa przypominał między innymi, że uczynienie przez Papieża Franciszka Dykasterii ds. Ewangelizacji pierwszą w randze w Kurii Rzymskiej nie jest powodem do chwalenia się, ale znakiem, że to właśnie ewangelizacja stanowi dzisiaj największą potrzebę i najpilniejsze wyzwanie Kościoła. Co więcej, to poważne pojęcie „ewangelizacji” trzeba tłumaczyć na konkrety codzienności, którymi są szacunek i otwartość na drugiego człowieka oraz, na pierwszym miejscu, budowanie relacji osobowych. Do tego niezbędne są uśmiech, dojrzałość i wewnętrzna, prawdziwa radość z tego kim się jest, to znaczy najpierw chrześcijaninem, później zaś księdzem, osobą konsekrowaną czy też świecką.

W ciągu trzech dni pobytu Księdza Arcybiskupa na Jasnej Górze oraz w Warszawie wiele się wydarzyło. Oprócz wyżej wymienionych spotkań abp Nappa wziął udział w modlitwie Apelu Jasnogórskiego, odprawił Msze Święte w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze oraz w domu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, do którego wstąpiła s. Faustyna Kowalska, odwiedził Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Warszawie, spotkał się z profesorami UKSW odpowiedzialnymi za formację studiujących w Polsce księży z terytoriów misyjnych wspieranych przez PDPA i udzielił wywiadu dziennikarzom Radia Jasna Góra i Vatican News.

Wraz z Prezydentem PDM przyjechał też o. Ted Nowak OMI, sekretarz generalny PDRW. W czasie całego pobytu watykańskim gościom towarzyszyła nasza s. Monika RMI. Choć posługa tłumaczenia i zadbania o dobre samopoczucie gości była dużym wyzwaniem, to cieszymy się, że również w taki sposób możemy służyć Kościołowi Powszechnemu.

Ostatnio dodane:

W Siedlcach o modlitwie.

11 czerwca bieżącego roku s. Jolanta Hernik RMI poprowadziła w Siedlcach jedno ze spotkań z cyklu „Przekroczyć siebie”. Zgromadzonym uczestnikom przedstawiła tę perłę duchowości, którą jest modlitwa.

Misyjne posłanie na Lednicy

1 czerwca 2024 roku na Polach Lednickich miało miejsce kolejne spotkanie młodych z całej Polski. Tym razem były tam również obecne Papieskie Dzieła Misyjne, a wśród nich s. Monika Juszka RMI.

Dzień powołania klaretyńskiego 2024

„Nasze klaretyńskie powołanie jest darem, na który powinnyśmy odpowiadać każdego dnia, żyjąc w całkowitej dyspozycyjności wobec woli Ojca, z radością oddane głoszeniu Świętego Prawa Pana całemu stworzeniu, poprzez styl życia pracowity, prosty i ubogi” (Konstytucje Zgromadzenia).