Aktualności

W misji dzielonej

„Działanie apostolskie należy do samej natury naszego życia konsekrowanego” – tak czytamy w Konstytucjach Zgromadzenia. Co więcej, jest to zawsze działanie w misji dzielonej, to znaczy z innymi. Nigdy w zamknięciu i „samowystarczalności”.
Dlatego z radością podejmujemy się wszelkich działań, w których możemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem.

Na zaproszenie ks. dra Bogusława Kieżla, wykładowcy misjologii w WSD w Białymstoku s. Monika Juszka RMI miała okazję w spotkać się 11 stycznia b.r. z klerykami IV i V roku. Tematem zajęć była duchowość misyjna kapłana, bo przecież każdy ksiądz z samej natury kapłaństwa, jest misjonarzem!

S. Monika, jako przedstawicielka Dyrekcji Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych, spotkała się również z ks. Adamem Wińskim, nowomianowanym dyrektorem PDM w diecezji białostockiej. Było wiele do omówienia i zrodziło się sporo projektów misyjnej animacji i współpracy, żeby wspólnie budzić do misji.

Dziękujemy Panu Bogu za możliwość pracy dla Kościoła w dziele formacji i ewangelizacji.

Ostatnio dodane:

W Siedlcach o modlitwie.

11 czerwca bieżącego roku s. Jolanta Hernik RMI poprowadziła w Siedlcach jedno ze spotkań z cyklu „Przekroczyć siebie”. Zgromadzonym uczestnikom przedstawiła tę perłę duchowości, którą jest modlitwa.

Misyjne posłanie na Lednicy

1 czerwca 2024 roku na Polach Lednickich miało miejsce kolejne spotkanie młodych z całej Polski. Tym razem były tam również obecne Papieskie Dzieła Misyjne, a wśród nich s. Monika Juszka RMI.

Dzień powołania klaretyńskiego 2024

„Nasze klaretyńskie powołanie jest darem, na który powinnyśmy odpowiadać każdego dnia, żyjąc w całkowitej dyspozycyjności wobec woli Ojca, z radością oddane głoszeniu Świętego Prawa Pana całemu stworzeniu, poprzez styl życia pracowity, prosty i ubogi” (Konstytucje Zgromadzenia).