Aktualności

Uroczystość Objawienia Pańskiego.

„Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś Jednorodzonego Syna swego poganom, spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz Twego majestatu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków” (kolekta mszalna).

Uroczystość Objawienia Pańskiego jest, obok Wielkanocy, najstarszą uroczystością chrześcijańską. Już w IV wieku odnotowano jej obchody, w czasie których wspominano wizytę Mędrców u Nowonarodzonego Dziecięcia. Nie przez przypadek, właśnie w tym dniu, radując się raz jeszcze Bożym Narodzeniem, Kościół spogląda w stronę misji i misjonarzy.

Mędrcy nie należeli do Narodu Wybranego. Nie znali pism i przepowiedni dotyczących Mesjasza. Byli natomiast uczonymi, którzy w księgach i gwiazdach zauważyli, że wydarzyć się ma coś nadzwyczajnego w historii świata. Odkryli narodziny wielkiego Króla. Rozpoznali w Dziecięciu Zbawiciela. Potrafili zobaczyć rzeczywistość, która była widoczna jedynie dla serca, a niewidoczna dla oczu.

Zobaczyli, rozpoznali i wyruszyli, aby o Nim świadczyć. Wracając do swoich krain opowiadali spotykanym osobom o narodzeniu Mesjasza. Nieśli Dobrą Nowinę o Chrystusie do narodów, które o Nim nie słyszały. Można powiedzieć, że była to pierwsza działalność misyjna.

Dlatego Uroczystość Objawienia Pańskiego to dzień pomocy misjom i misjonarzom, a szczególnie dzieciom świata. Od ponad 70 lat jest to ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY DZIECI oraz święto patronalne Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.

6 stycznia 1951 r. PDMD i dzieci świata świętowały po raz pierwszy w historii.

Dzieci są jak Pan Jezus w Betlejem… Nie głoszą nauk, nie czynią cudów, nie kierują losami świata, ale po prostu SĄ. Swoim świadectwem radości wiary, zainteresowania braćmi i siostrami na całym świecie
głoszą Ewangelię, czyli pokazują Bożą miłość. 

Dzieciaki z Ognisk Misyjnych są przedłużeniem rąk Ojca Świętego w dziele ewangelizacji i pomocy swoim rówieśnikom. Tak jak gwiazda prowadziła Mędrców do Jezusa, tak dzieci prowadzą do Niego swoich rówieśników i swoje rodziny. Jak Mędrcy opowiadali i świadczyli o Jezusie Zbawicielu, tak czynią to misjonarze, w każdym wieku i na całym świecie.

Papież Franciszek wszystkim dzieciakom za to zaangażowanie i misyjną współpracę bardzo dziękuje, kierując do nich między innymi takie słowa: „W dzień Objawienia Pańskiego obchodzony jest Światowy Dzień Misyjny Dzieci. Pozdrawiam wszystkich chłopców i dziewczynki, nastolatków i nastolatki, którzy w każdej części świata szerzą radość bycia przyjaciółmi Jezusa i zobowiązują się, poprzez modlitwę, ofiary i datki, wspierać misjonarzy Ewangelii”.

Mędrcy zobaczyli, rozpoznali, poszli głosić w świat. To nasze chrześcijańskie powołanie: ZOBACZYĆ ile dobra dzieje się wokół nas, ROZPOZNAĆ w tym Bożą obecność i Boże działanie, GŁOSIĆ wszystkim i każdemu wielkie dzieła Boże.

Módlmy się dzisiaj szczególnie za dzieci świata, za misjonarzy i za wszystkich zaangażowanych w działalność Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, do których s. Monika Juszka RMI, sekretarz krajowa PDMD kieruje swoje pozdrowienia i życzenia:

Ostatnio dodane:

W Siedlcach o modlitwie.

11 czerwca bieżącego roku s. Jolanta Hernik RMI poprowadziła w Siedlcach jedno ze spotkań z cyklu „Przekroczyć siebie”. Zgromadzonym uczestnikom przedstawiła tę perłę duchowości, którą jest modlitwa.

Misyjne posłanie na Lednicy

1 czerwca 2024 roku na Polach Lednickich miało miejsce kolejne spotkanie młodych z całej Polski. Tym razem były tam również obecne Papieskie Dzieła Misyjne, a wśród nich s. Monika Juszka RMI.

Dzień powołania klaretyńskiego 2024

„Nasze klaretyńskie powołanie jest darem, na który powinnyśmy odpowiadać każdego dnia, żyjąc w całkowitej dyspozycyjności wobec woli Ojca, z radością oddane głoszeniu Świętego Prawa Pana całemu stworzeniu, poprzez styl życia pracowity, prosty i ubogi” (Konstytucje Zgromadzenia).