Aktualności

Uroczystość Objawienia Pańskiego.

Jest to, obok Wielkanocy, najstarsza uroczystość chrześcijańska. Już w IV wieku odnotowano jej obchody, w czasie których wspominano wizytę Mędrców u Nowonarodzonego Dziecięcia. Nie przez przypadek, właśnie w tym dniu, radując się raz jeszcze Bożym Narodzeniem, Kościół spogląda w stronę misji i misjonarzy.

Mędrcy nie należeli do Narodu Wybranego. Nie znali pism i przepowiedni dotyczących Mesjasza. Byli natomiast uczonymi, którzy w księgach i gwiazdach zauważyli, że wydarzyć się ma coś nadzwyczajnego w historii świata. Odkryli narodziny wielkiego Króla.

Natychmiast wyruszyli w drogę. Szukali, pytali, rozpoznawali znaki. Dzięki swojej pokorze, ale też wierze i determinacji znaleźli Dziecię Jezus. Pismo Święte nie mówi nam o tym, czy byli zdziwieni tym, co zobaczyli czy też nie. Mówi natomiast, że na widok zwyczajnej prostej i ubogiej rodziny, młodego małżeństwa i Dziecka, nie tylko nie zwątpili, ale wręcz rozpoznali cel swoich poszukiwań i temu Maleństwu oddali hołd.

Co więcej, wracając do swoich krain opowiadali spotykanym osobom o narodzeniu Mesjasza. Nieśli Dobrą Nowinę o Chrystusie to krajów, które o Nim nie słyszały. Można powiedzieć, że była to pierwsza działalność misyjna 🙂

Przypatrując się postawie Mędrców możemy nauczyć się dzisiaj wielu rzeczy.

  • Mądrość, rozum, nauka i szczere poszukiwanie, nie tylko nie oddalają nas od wiary, duchowości i Pana Boga, a wręcz mogą do Niego prowadzić.
  • Warto mieć oczy, uszy i serca otwarte na Boże znaki i Boże działanie. Często nie wygląda ono tak, jak nam by się mogło wydawać lub jak byśmy się tego spodziewali.
  • Ten, kto spotka żywego i prawdziwego Boga i spotka się z Nim osobiście, nie może nie mówić o Nim innym. Świadectwo wiary i ewangelizacja wypływają z serca pełnego Miłości Boga i są owocem Bożej bliskości.

    Uroczystość Objawienia Pańskiego to również od ponad 70 lat Światowy Misyjny Dzień Dzieci. To święto patronalne wszystkich dzieciaków zaangażowanych w działalność Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.

    Więcej na ten temat można przeczytać tutaj – https://missio.org.pl/aktualnosci/swiatowy-misyjny-dzien-dzieci/

    Ostatnio dodane: