Aktualności

Święte Triduum Paschalne

Te trzy wyjątkowe dni, a właściwie trzy dobry trwają od Wielkiego Czwartku wieczorem do końca Niedzieli Zmartwychwstania. Tworzą całość łączącą w sobie największe i najważniejsze tajemnice chrześcijaństwa.

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek to pamiątka przekazania nam przykazania miłości oraz ustanowienie tajemnicy Eucharystii i służebnego kapłaństwa.
Chrystus umywa nogi Apostołom, wyraźnie polecając uczniom, żeby brali z Niego przykład.

A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem”, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem».

J 13, 12-15

Tego samego wieczoru Jezus ustanowił Sakrament Eucharystii. Już w tej chwili dał nam swoje Ciało i swoja Krew. Zgodnie z Jego poleceniem, od tamtej pory, aż do dzisiaj, nieprzerwanie na ołtarzach świata dokonuje się ta bezkrwawa ofiara Chrystusa. Przypomina o tym św. Paweł:

Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem: Pan Jezus, tej nocy, której został wydany, wziął chleb, odmówił modlitwę dziękczynną, połamał i powiedział: To jest moje ciało za was. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął kielich, mówiąc: Ten kielich jest nowym przymierzem w mojej krwi. Ilekroć z niego pić będziecie, czyńcie to na moją pamiątkę. 1 Kor 11, 23-25

Wielki Piątek Męki Pańskiej

Wielki Piątek jest dniem męki i śmierci Jezusa Chrystusa. W tym dniu nie odprawia się Mszy Świętej. Ołtarze są obnażone, a tabernakulum zostaje otwarte. Tego dnia koncentrujemy się na tajemnicy Krzyża i jego adoracji. 

Wielka Sobota

To dzień ciszy, trwania przy grobie i oczekiwania na zmartwychwstanie. Czuwamy z Maryją, Tą , która nie zwątpiła nawet po śmierci Syna. Tego dnia nie odprawia się Mszy świętej, nie ma też żadnej innej liturgii.

Wigilia Paschalna

Po zachodzie słońca rozpoczyna się najbardziej uroczysta liturgia w całym roku – Wigilia Paschalna.

Składa się z czterech części: liturgii światła, słowa, wody i Eucharystii.

Poświęcenie nowego paschału, zapalenie od niego świec, czytania przeprowadzające nas przez całą historię zbawienia, poświęcenie wody chrzcielnej, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, uroczysta liturgia eucharystyczna i procesja rezurekcyjna wypełniają nocne godziny modlitwy Kościoła.

 W czasie Wigilii Paschalnej wiele się dzieje, jest ona sercem Triduum Paschalnego i całego życia chrześcijańskiego.

W czasie tej właśnie liturgii rozbrzmiewa radosne ALLELUJA, którego nie słyszeliśmy od 40 dni.
Wigilia Paschalna rozpoczyna świętowanie Uroczystości Zmartwychwstania Pańskie

Ostatnio dodane: