Aktualności

Alleluja! Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?

W pierwszym dniu tygodnia, wczesnym rankiem, kobiety przyszły do grobu, niosąc wonności, które przygotowały. I zastały kamień odsunięty od grobu. Gdy tam weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa i poczuły się bezradne. Wtedy obok nich stanęli dwaj mężczyźni w błyszczących szatach. Ogarnął je strach i schyliły głowy ku ziemi, a oni powiedzieli do nich: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?
Nie ma Go tu! Zmartwychwstał! (Łk 24,1-6a)

Przyjdźcie wszyscy wierni, pokłońmy się świętemu zmartwychwstaniu Chrystusa, oto bowiem przyszła przez krzyż radość dla całego świata. Chwaląc zawsze Pana, opiewamy Jego zmartwychwstanie, bo, dając się ukrzyżować, śmiercią zwyciężył śmierć.

O Pascho wielka, o najświętsza, Chryste, Mądrości Boża, i Słowo Boga i Mocy! Daj nam, abyśmy głębiej uczestniczyli w niezachodzącym dniu Twego Królestwa.

(z liturgii bizantyjskiej)

Niech radość płynąca ze zmartwychwstania Pana Jezusa, wypełni nasze serca nadzieja i miłością.

Z darem modlitwy – Siostry Maryi Niepokalanej Misjonarki Klaretynki

Ostatnio dodane: