Aktualności

Światowy Dzień Misyjny 2022 już niedługo!

Od prawie stu lat, z woli Ojca Świętego Piusa XI, każda przedostatnia niedziela października obchodzona jest jako Światowy Dzień Misyjny. W tym roku przeżywać ją będziemy pod hasłem: „Będziecie moimi świadkami”.

Jako zapowiedź tego dnia, 18 października w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce i Biuro Prasowe KEP.

Przewodniczący KEP ds. Misji, bp Jan Piotrowski, podkreślił aktualność nakazu misyjnego Jezusa „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19). Zwrócił uwagę, że pierwszą ziemią misyjną jest ludzkie serce. „Misje nie mają strategii, bo to nie jest ludzkie dzieło. Przede wszystkim trzeba być posłusznym Duchowi Świętemu” – dodał.

Następnie dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych, ks. dr Maciej Będziński, przedstawił istotę Papieskich Dzieł Misyjnych jako ogólnoświatowej sieci pomocy zarówno materialnej, jak duchowej Kościołowi misyjnemu. Przytoczył słowa papieża Franciszka z orędzia: „Ten sam Duch, który prowadzi Kościół powszechny, inspiruje także zwyczajnych mężczyzn i kobiety do nadzwyczajnych misji. I tak się stało dokładnie dwieście lat temu, gdy pewna młoda Francuzka, Paulina Jaricot, zainicjowała Dzieło Rozkrzewiania Wiary. Chociaż sama żyła w niedostatku, poszła za Bożym natchnieniem, tworząc sieć modlitwy i zbiórek na rzecz misjonarzy, żeby wierni mogli czynnie uczestniczyć w misji «aż po krańce ziemi». Z tego genialnego pomysłu narodził się Światowy Dzień Misyjny, który obchodzimy co roku, a z którego ofiary, zbierane we wszystkich wspólnotach, przeznaczone są na fundusz powszechny, poprzez który papież wspiera działalność misyjną”. „Papieskie Dzieła Misyjne są po to, by budzić w nas chęć, budzić w nas radość do realizacji hasła <Będziecie moimi świadkami> – podkreślił ks. Będziński.

Obecny na konferencji sekretarz krajowy PDRW i PDPA ks. Jarosław Tomaszewski, misjonarz w Urugwaju w latach 2013-2021, przedstawił bilans Niedzieli Misyjnej 2021 roku. Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce w roku sfinansowały projekty na kwotę 1 024 202,71 USD, z czego 621 335,74 USD przeznaczono na projekty w krajach kontynentu afrykańskiego (Burundi i Liberia) i 183 818,23 USD azjatyckiego (Tajwan i Tadżykistan) oraz 219 048,74 USD przekazały na pomoc w utrzymaniu domów studenckich w Rzymie dla kleryków i sióstr zakonnych z krajów misyjnych – podsumował sekretarz krajowy PDRW i PDPA.

Wśród prelegentów była s. Monika Juszka RMI, Sekretarz Krajowy Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Siostra mówiła o zaangażowaniu najmłodszych w dzieło ewangelizacji oraz w obchody Tygodnia Misyjnego. Przypomniała także wszystkim klerykom, kapłanom i osobom konsekrowanym, że niezależnie od charyzmatu Zgromadzenia czy zakonu, każdy wezwany jest do tego, aby być świadkiem Chrystusa, by być uczniem-misjonarzem.

Siostra Monika Juszka zaprezentowała też działalność Papieskiej Unii Misyjnej, która umisyjnia osoby duchowne. Zachęciła zgromadzenia zakonne do włączenia się w obchody Niedzieli Misyjnej i Tygodnia Misyjnego poprzez modlitwę i ofiarę.

Gośćmi konferencji byli także świeccy misjonarze – małżeństwo Elżbieta i Zbigniew Jęczmykowie, którzy opowiedzieli o swoim doświadczeniu misyjnym w Tanzanii. „Najpierw były pragnienia i wyobrażenia o pracy misyjnej w Afryce, potem realizacja powołania w małżeństwie, co oddaliło wyjazd na misje. W momencie przejścia na emeryturę wróciłam razem z mężem do pomysłu realizacji tego mojego wielkiego marzenia. Skontaktowaliśmy się ze Stowarzyszeniem Misji Afrykańskich, które posłało nas do opieki nad dziećmi niewidomymi, głuchoniemymi i albinosami. Nauczyliśmy się tam wielu rzeczy, których wcześniej nie dostrzegaliśmy. Zetknęliśmy się z osobami odrzuconymi z powodu niepełnosprawności, ale uśmiechniętymi i szczęśliwymi. Obecnie uwrażliwiamy nasze wnuki na potrzeby innych, także tych, którzy mieszkają w dalekich krajach” – powiedziała p. Elżbieta. „To doświadczenie misyjne nauczyło nas dziękować Bogu za wszystko” – dodał p. Zbigniew.

Aktualnie państwo Jęczmykowie pracują z dziećmi niewidomymi w Laskach pod Warszawą.

Ostatnio dodane:

Wyzwanie FIT 40.

Bardzo dbamy o zdrowie. O właściwe odżywianie, ruch, ćwiczenia fizyczne.