Aktualności

Spotkanie środowisk misyjnych w Częstochowie.

Co roku w Częstochowie spotykają się osoby zainteresowane i zaangażowane w działalność misyjną Kościoła. Są to osoby świeckie, siostry zakonne i księża ze wszystkich diecezji w Polsce. W tym roku w dniach 12-13 września było nas prawie 100 osób. To spotkanie organizowane jest przez dyrekcję krajową PDM w Polsce.

W tym roku gościem specjalnym spotkania była s. Roberta Tremarelli, sekretarz generalny Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, która przyjechała z Watykanu. Obecny był również ks. bp. Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

Tematem spotkania było przede wszystkim podsumowanie obchodów ważnych jubileuszy świętowanych w 2022 roku przez Papieskie Dzieła Misyjne oraz współpraca misyjna Kościoła w Polsce.

Pierwszego dnia swoją działalność z ostatniego roku zreferowali odpowiedzialni za agendy misyjne podległe KEP, takie jak MIVA Polska, Ad Gentes i Centrum Formacji Misyjnej.  

Drugiego dnia, przed wszystkimi obecnymi swoje roczne sprawozdania złożyli dyrektor krajowy PDM i sekretarze odpowiedzialni za poszczególne cztery działa misyjne. S. Monika Juszka RMI, jako sekretarz krajowa PDMD w Polsce przedstawiła działalność tego dzieła w naszym kraju przez ostatni rok oraz przekazała informacje na temat stanu przygotowań do Misyjnego Synodu Dzieci, który odbył się tydzień później w Warszawie.  

Wszyscy uczestnicy spotykali się codziennie na Mszy św., modlitwie brewiarzowej i wspólnej adoracji. W poniedziałek, jako pracownicy dyrekcji krajowej PDM poprowadziliśmy wieczorną modlitwę Apelu w Sanktuarium na Jasnej Górze przed obliczem Czarnej Madonny.  

Pomiędzy oficjalnymi spotkaniami czas w kuluarach sprzyjał wielu rozmowom, wymianie doświadczeń, uwag i wzajemnemu zacieśnianiu „więzi współpracy misyjnej”.

Ostatnio dodane:

Uroczystość Trójcy Świętej

„Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.
W naszym klaretyńskim charyzmacie staramy się wypełniać to Jezusowe polecenie głosząc Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, aby Bóg był znany i kochany przez wszystkich.

Zesłanie Ducha Świętego

Od początku istnienia Zgromadzenia Duch Święty przynagla nas do odnowy Kościoła i głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu.