Aktualności

Misyjny Synod Dzieci 2022

Sto lat temu, w 1922 roku, Dzieło Misyjne Dzieci uzyskało tytuł PAPIESKIE. Od tego czasu dzieci z grup misyjnych są bezpośrednimi współpracownikami Ojca Świętego w dziele ewangelizacji świata.  Niedawno Papież Franciszek wezwał cały Kościół do synodalnej drogi. Te dwa wydarzenia były podstawą zwołania Misyjnego Synodu Dzieci, który odbył się 17 września 2022 na terenie kampusu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Temat spotkania brzmiał: Z Ojcem Świętym budzimy do misji!

 „Polska to pierwsze państwo, w którym został zorganizowany Misyjny Synod Dzieci na szczeblu krajowym. Polskie dzieci są więc prawdziwymi protagonistami na tym polu. Wierzę, że to wydarzenie przyniesie wiele owoców w działalności misyjnej Kościoła nie tylko w Polsce, bo przecież to są przyszli misjonarze dla świata” – powiedziała s. Roberta Tremarelli z Watykanu.

Do tego wydarzenia dzieci z Ognisk Misyjnych z całej Polski przygotowywały się przez ostatnie dwa lata. Opracowywały synodalne zagadnienia, uczyły się modlitwy, hymnu i tańca. Rok temu, księża biskupi z najbardziej zaangażowanych grup w diecezji wybrali przedstawicieli i posłali ich do Warszawy. Posłani delegaci z 33 diecezji w Polsce spotkali się w Warszawie, na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Spotkanie zorganizowane było przez dyrekcję krajową PDM w Polsce wraz z wydziałem misjologii tej uczelni.

W sumie było tego dnia około 400 osób. Wszyscy uczestnicy oraz wolontariusze i pracownicy dyrekcji krajowej PDM ubrani byli w specjalne, synodalne koszulki. Dzięki temu było radośnie i kolorowo. Koszulki dzieci kolorami dopasowane były do grup do których najmłodsi zostali przydzieleni. Były do dwie grupy „kontynentalne”, a kolorowy odpowiadały misyjnym kolorom kontynentów. W tych grupach uczestnicy pracowali opracowując synodalne postulaty, które przekazane zostaną Ojcu Świętemu przez ręce nuncjusza apostolskiego w Polsce, ks. abpa Salvatore Pennacchio.

Ksiądz nuncjusz, jako przedstawiciel papieża przewodniczył uroczystej Mszy św., powiedział kazanie i był z nami w czasie zabawy.

Drugą osobą, która w czasie całego spotkania była znakiem i przypomnieniem  papieskości Dzieła Dzieci, była s. Roberta Tremarelli AMSS, sekretarz generalna PDMD z Watykanu i  „bezpośrednia” szefowa s. Moniki RMI. Przypomniała ona dzieciom i dorosłym, że   „Jesteśmy papiescy, to znaczy, że mamy być mostem pomiędzy szkołą, parafią, rodziną a Kościołem na całym świecie”. 

Oprócz pracy w grupach był również czas na wspólną zabawę, zarówno prowadzoną jak i indywidualną przy różnych misyjnych stanowiskach. 

Zatańczyliśmy też wspólnie nasz synodalnych taniec, którego do tej pory każde z dzieci uczyło się u siebie w diecezji. Ogólnie było niezwykle żywo i radośnie.

Najważniejszym punktem spotkania była oczywiście Msza Święta. Przygotowana i animowana przez dzieci. A na zakończenie synodu, w czasie nabożeństwa posłania, odmówiliśmy wspólnie Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji misji i misjonarzy, a później delegaci z każdej diecezji otrzymali zapaloną świecę i wylosowali dzień miesiąca, w którym cała ich diecezja modlić się będzie za misjonarzy i mieszkańców tego kontynentu, który wskazał im kolor otrzymanej świecy. 

Ostatnio dodane:

Wyzwanie FIT 40.

Bardzo dbamy o zdrowie. O właściwe odżywianie, ruch, ćwiczenia fizyczne.