Aktualności

Charyzmatyczne początki Zgromadzenia

15 sierpnia 1851 roku, Maria Antonia París i cztery młode kobiety, które tak jak ona chciały żyć i pracować dla Ewangelii, złożyły prywatny ślub, że nigdy się nie rozdzielą. Tak rozpoczęło się duchowe istnienie naszego Zgromadzenia.

Tego dnia tych pięć odważnych kobiet, które ufały nade wszystko w wypełnienie się Bożych obietnic, przeżyło z całą pobożnością uroczystą Mszę Świętą w katedrze w Tarragonie, a po przyjęciu Komunii Świętej, przed figurą Maryi ślubowały Panu Bogu, że gotowe są przemierzać wszelkie morza i oceany, aby głosić Ewangelię.

Niedługo po tym wydarzeniu przyszłe siostry Misjonarki Klaretynki RMI miały okazję wprowadzić w życie swoje ślubowanie. Zostały wezwane przez ojca Antoniego Klareta na Kubę, by tam oficjalnie powstało Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Misjonarek Klaretynek.

Ten dzień w naszym Zgromadzeniu uznawany jest za jego duchowe i charyzmatyczne początki. Każdej Misjonarce Klaretynce RMI życzymy dzisiaj wierności Słowu Bożemu i duchowi Założycieli!

Ostatnio dodane:

Wyzwanie FIT 40.

Bardzo dbamy o zdrowie. O właściwe odżywianie, ruch, ćwiczenia fizyczne.