Aktualności

Zakończyła się XVIII Kapituła Generalna.

31 lipca 2023 zakończyła XVIII Kapituła Generalna. Prowadzenie Zgromadzenia powierzone zostało na kolejne 6 lat siostrom: Priscilii, Amilbi, Beatriz, Thushari
i Catherine. Siostry zgromadzone na Kapitule wypracowały również trzy drogi troski i uważności, które mają nas prowadzić w najbliżej przyszłości: troska o powołanie,
o powszechne braterstwo i o ziemię, która jak napisał papież Franciszek, jest naszym wspólnym domem.

Po ponad trzech tygodniach zakończyła się Kapituła i siostry powoli wracają do swoich Prowincji i swoich wspólnot. Wraz z zakończeniem Kapituły Generalnej zaczyna się równie ważny czas najbliższych sześciu lat, aby żyć w codzienności charyzmatem Misjonarek Klaretynek RMI tam gdzie jesteśmy i tam gdzie posługujemy według dróg i kierunków wyznaczonych przez Kapitułę.

Bardzo dziękujemy za modlitewne towarzyszenie w tych ostatnich dniach i nadal o nie prośmy, byśmy wierne były Panu Bogu, Ewangelii, Założycielom, charyzmatowi i własnemu człowieczeństwu.

Na zakończenie XVIII Kapituły Generalnej, s. Priscilla Latela RMI, przełożona generalna, kieruje do nas wszystkich kilka słów:

Pozdrawiam z radością Siostry, Rodzinę Klaretyńską i tych wszystkich, z którymi wspólnie idziemy przez życie. Dziękuję. Dziękuję za wasze modlitwy, dziękuję za wiadomości pełne serdeczności i braterstwa. Czułyśmy ciepło waszej obecności. Jak Bóg da, jutro (31 lipca 2023 roku) zakończy się nasza XVIII Kapituła Generalna i rozpocznie się oczywiście nowy etap wprowadzania w życie odpowiedzi na trzy wezwania: troski o powołanie, troski o powszechne braterstwo i troski o wspólny dom. Jest naszym pragnieniem, aby jak najszybciej wydać dokument kapitulny, a przede wszystkim, aby opowiadać i dzielić się tym jak wartościowym doświadczeniem była Kapituła. Nadal liczymy na wasze modlitwy, zjednoczeni w modlitwie i misyjnym zapale. Bardzo wszystkim dziękuję.

Ostatnio dodane:

Wyzwanie FIT 40.

Bardzo dbamy o zdrowie. O właściwe odżywianie, ruch, ćwiczenia fizyczne.