Aktualności

Powołaniowy maj

Długoletnią tradycją w naszym Zgromadzeniu jest modlitwa o wierność powołanym i o nowe powołania szczególnie w miesiącu maju.
Przez serce i ręce Maryi prosimy o to, by odpowiadać każdego dnia na dar powołania, żyjąc w całkowitej dyspozycyjności wobec woli Ojca i głosić z radością Słowo Boże całemu stworzeniu, poprzez pracowity, prosty i ubogi styl życia.

XVII Kapituła Generalna wezwała nas do troski o powołanie.

Jest to pierwszy punkt pokapitulnego dokumentu, który zobowiązuje nas, by przez kolejne sześć lat szczególnie troszczyć się o nasze klaretyńskie powołanie. Chodzi tu szczególnie o troskę i dbałość o relację z Panem Bogiem, ze sobą samym, z siostrami we wspólnocie i Zgromadzeniu, ze wszystkimi wśród których pracujemy i apostołujemy oraz z otaczającą nas naturą.

Nade wszystko trzeba pamiętać, że żadna z nas nie zasłużyła na dar powołania. Powołania do życia, do wiary, do konsekracji zakonnej, do klaretyńskiego charyzmatu. To wszystko są dary samego Pana Boga. To On nas wybrał, powołał i każdego dnia wspiera i prowadzi. Budzi to ogromną wdzięczność za każdą chwilę.

Modlitwa, wspólnota, misja

To trzy klucze pomagające w trosce o powołania.

Relacja z Bogiem wymaga pielęgnacji na modlitwie, rozważaniu Pisma Świętego, w przyjmowaniu sakramentów. Ponadto, „jeśli słowa Misjonarki Klaretynki nie wychodzą z kuźni modlitwy, nie dotrą do żadnego serca”.

Wspólnota jest uprzywilejowanym miejscem formacji i osobistego rozwoju duchowego. Wszystkie jesteśmy odpowiedzialne za budowanie siostrzanej wspólnoty.

Nasze klaretyńskie powołanie ma sens tylko wtedy, gdy podejmujemy misję, do której Pan nas posyła. Z otwartością na Boże posłanie, w Duchu i Prawdzie, z radością i odwagą, na wzór Apostołów, spieszymy wszędzie tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne, stosowne i skuteczne.

Z prośbą o wierność i nowe powołania

W tym roku od 1 do 7 maja modlimy się szczególnie za siostry w Afryce, z prośbą o nowe powołania dla tego kontynentu.

Od 8 do 14 maja pamiętamy szczególnie o siostrach w Ameryce prosząc o wierność dla już powołanych i o nowe misjonarki klaretynki, dla kolebki naszego Zgromadzenia.

Od 15 do 21 maja modlitwa płynie za Azję. Za mieszkające i posługujące tam siostry oraz o odwagę dla młodych dziewczyn w odpowiedzi na powołanie klaretyńskie.

Od 22 do 29 maja zawierzamy Misjonarki Klaretynki RMI z Europy. Czekamy też na nowe aspirantki i postulantki.

30 maja modlić się będziemy o jak najlepsze przygotowania i owoce pięciu Kapituł Prowincjalnych, które odbędą się w najbliższym czasie.

31 maja to DZIEŃ POWOŁANIA KLARETYŃSKIEGO. Dzień modlitwy wdzięczności!

Ostatnio dodane:

Uroczystość Trójcy Świętej

„Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.
W naszym klaretyńskim charyzmacie staramy się wypełniać to Jezusowe polecenie głosząc Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, aby Bóg był znany i kochany przez wszystkich.

Zesłanie Ducha Świętego

Od początku istnienia Zgromadzenia Duch Święty przynagla nas do odnowy Kościoła i głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu.