Aktualności

Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

Od niedawna z woli papieża Franciszka, święto to, przypadające na poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego, zaczęło być obchodzone w całym Kościele katolickim w obrządku łacińskim.
Jednak to już wiele lat wcześniej, 21 listopada 1964 r., pod koniec III sesji Soboru Watykańskiego II, papieża Paweł VI ogłosił Najświętszą Maryję Pannę „Matką Kościoła, to znaczy całego ludu chrześcijańskiego, tak wiernych, jak i pasterzy, którzy Ją nazywają Matką Najdroższą”. Postanowił też, aby „odtąd pod tym najmilszym tytułem cały lud chrześcijański jeszcze bardziej oddawał cześć Bożej Rodzicielce”.


Stało się to po tym jak kard. Stefan Wyszyński, w imieniu 70 biskupów polskich, 16 września 1964 r., podczas trzeciej sesji soborowej, wygłosił przemówienie, uzasadniając konieczność ogłoszenia Maryi Matką Kościoła.

W Polsce już 4 maja 1971 r. biskupi obecni na 125. zebraniu Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze ogłosili Święto Maryi Matki Kościoła w naszej ojczyźnie.
Dzisiaj świętujemy już z całym Kościołem Powszechnym!

Ostatnio dodane:

W Siedlcach o modlitwie.

11 czerwca bieżącego roku s. Jolanta Hernik RMI poprowadziła w Siedlcach jedno ze spotkań z cyklu „Przekroczyć siebie”. Zgromadzonym uczestnikom przedstawiła tę perłę duchowości, którą jest modlitwa.

Misyjne posłanie na Lednicy

1 czerwca 2024 roku na Polach Lednickich miało miejsce kolejne spotkanie młodych z całej Polski. Tym razem były tam również obecne Papieskie Dzieła Misyjne, a wśród nich s. Monika Juszka RMI.

Dzień powołania klaretyńskiego 2024

„Nasze klaretyńskie powołanie jest darem, na który powinnyśmy odpowiadać każdego dnia, żyjąc w całkowitej dyspozycyjności wobec woli Ojca, z radością oddane głoszeniu Świętego Prawa Pana całemu stworzeniu, poprzez styl życia pracowity, prosty i ubogi” (Konstytucje Zgromadzenia).