Aktualności

Nowa Rada Generalna

„Przełożona Generalna będzie miała radę złożoną z doradczyń. Do ich obowiązków należy współpraca w pełnieniu funkcji związanych ze sprawowaniem władzy: wyrażają w ten sposób wspólnotę siostrzana oraz misje apostolską Zgromadzenia” (Konstytucje 136-137).

Do wybranej wczoraj s. Priscilii Lateli RMI dołączyły dzisiaj kolejne siostry, aby przez następne sześć lat (2023-2029) tworzyć wraz z nią Zarząd Generalny i wspierać ją w prowadzeniu Zgromadzenia w wierności Panu Bogu, Założycielom i pozostawionemu nam przez nich charyzmatowi.

Do tego zadania, przez głosy sióstr obecnych na XVIII Kapitule Generalnej, Pan Bóg wezwał:

s. Amilbię Penagos (Prowincja Ameryki Łacińskiej)

s. Beatriz María Pereiro RMI (Prowincja Europy)

s. Thushari Wettasinghe RMI (Delegatura Azji Południowej)

s. Catherine Tulengi RMI (Prowincja Afryki)

Ekonomką generalną została wybrana s. Lidia Alcántara Ivars RMI (Prowincja MB z Guadalupe)

Polecamy modlitwie całą nowa Radę Generalną oraz nasze Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Misjonarek Klaretynek.

Ostatnio dodane:

W Siedlcach o modlitwie.

11 czerwca bieżącego roku s. Jolanta Hernik RMI poprowadziła w Siedlcach jedno ze spotkań z cyklu „Przekroczyć siebie”. Zgromadzonym uczestnikom przedstawiła tę perłę duchowości, którą jest modlitwa.

Misyjne posłanie na Lednicy

1 czerwca 2024 roku na Polach Lednickich miało miejsce kolejne spotkanie młodych z całej Polski. Tym razem były tam również obecne Papieskie Dzieła Misyjne, a wśród nich s. Monika Juszka RMI.

Dzień powołania klaretyńskiego 2024

„Nasze klaretyńskie powołanie jest darem, na który powinnyśmy odpowiadać każdego dnia, żyjąc w całkowitej dyspozycyjności wobec woli Ojca, z radością oddane głoszeniu Świętego Prawa Pana całemu stworzeniu, poprzez styl życia pracowity, prosty i ubogi” (Konstytucje Zgromadzenia).