Aktualności

Z miłości do Kościoła

„Z całkowitą gotowością oddajemy się służbie Kościołowi spiesząc tam, gdzie to najbardziej potrzebne, stosowne i skuteczne. (…) Nade wszystko zaś staramy się o nawrócenie wszystkich osób konsekrowanych na służbę Bogu dla większej chwały Boga i Jego Najświętszej Matki”. (Konstytucje Zgromadzenia)

W takim właśnie duchu, zgodnie z naszym charyzmatem, przez kilka weekendów grudnia 2023 r. i stycznia 2024 r. s. Jolanta Hernik spieszyła do WSD Zakonu Braci Mniejszych do Krakowa.

Aby pomóc kapucyńskim klerykom lepiej i głębiej przeżywać ich konsekrację zakonną pomagała im ją najpierw poznać i zrozumieć. W tym celu s. Hernik poprowadziła zajęcia z antropologii teologicznej i z teologii życia konsekrowanego.

Bracia podsumowali wykłady, warsztaty i spotkania słowami: „Ciekawie, intensywnie i twórczo!”

Ostatnio dodane:

W Siedlcach o modlitwie.

11 czerwca bieżącego roku s. Jolanta Hernik RMI poprowadziła w Siedlcach jedno ze spotkań z cyklu „Przekroczyć siebie”. Zgromadzonym uczestnikom przedstawiła tę perłę duchowości, którą jest modlitwa.

Misyjne posłanie na Lednicy

1 czerwca 2024 roku na Polach Lednickich miało miejsce kolejne spotkanie młodych z całej Polski. Tym razem były tam również obecne Papieskie Dzieła Misyjne, a wśród nich s. Monika Juszka RMI.

Dzień powołania klaretyńskiego 2024

„Nasze klaretyńskie powołanie jest darem, na który powinnyśmy odpowiadać każdego dnia, żyjąc w całkowitej dyspozycyjności wobec woli Ojca, z radością oddane głoszeniu Świętego Prawa Pana całemu stworzeniu, poprzez styl życia pracowity, prosty i ubogi” (Konstytucje Zgromadzenia).