Aktualności

Z miłości do Kościoła

„Z całkowitą gotowością oddajemy się służbie Kościołowi spiesząc tam, gdzie to najbardziej potrzebne, stosowne i skuteczne. (…) Nade wszystko zaś staramy się o nawrócenie wszystkich osób konsekrowanych na służbę Bogu dla większej chwały Boga i Jego Najświętszej Matki”. (Konstytucje Zgromadzenia)

W takim właśnie duchu, zgodnie z naszym charyzmatem, przez kilka weekendów grudnia 2023 r. i stycznia 2024 r. s. Jolanta Hernik spieszyła do WSD Zakonu Braci Mniejszych do Krakowa.

Aby pomóc kapucyńskim klerykom lepiej i głębiej przeżywać ich konsekrację zakonną pomagała im ją najpierw poznać i zrozumieć. W tym celu s. Hernik poprowadziła zajęcia z antropologii teologicznej i z teologii życia konsekrowanego.

Bracia podsumowali wykłady, warsztaty i spotkania słowami: „Ciekawie, intensywnie i twórczo!”

Ostatnio dodane:

Wyzwanie FIT 40.

Bardzo dbamy o zdrowie. O właściwe odżywianie, ruch, ćwiczenia fizyczne.