Aktualności

XVIII KAPITUŁA GENERALNA ROZPOCZĘTĄ!

Siostry przybyłe z czterech kontynentów, reprezentujące każdy z 26 krajów gdzie jesteśmy obecne rozpoczęły obrady.

Wczorajszy dzień był czasem powitań, pozdrowień, długich rozmów i dzielenia się przywiezionymi drobiazgami.


Każdy organizm Zgromadzenia przygotował również małą wystawę, aby każda z sióstr mogła choć odrobinę dotknąć rzeczywistości krajów w których pracujemy.

Siostry z Prowincji Europy obecne na Kapitule

Teraz jest czas poważnej pracy, głębokiej modlitwy i podejmowania niełatwych decyzji.
Kapituła Generalna ma na celu rozpoznanie woli Bożej wobec Zgromadzenia i znalezienia sposobów jak wprowadzać ją w życie w rzeczywistościach, w których żyjemy, by jak najlepiej służyć Chrystusowi, Kościołowi i całej rodzinie ludzkiej.

W czasie Kapituły siostry pragną szukać dróg, które pomogą nie tylko Zgromadzeniu, ale też wszystkim naszym braciom i siostrom, żeby mogli doświadczyć troski i miłosierdzia Boga.

Prosimy z całego serca o modlitewne towarzyszenie naszemu Zgromadzeniu w tym wyjątkowym czasie.

Ostatnio dodane:

W Siedlcach o modlitwie.

11 czerwca bieżącego roku s. Jolanta Hernik RMI poprowadziła w Siedlcach jedno ze spotkań z cyklu „Przekroczyć siebie”. Zgromadzonym uczestnikom przedstawiła tę perłę duchowości, którą jest modlitwa.

Misyjne posłanie na Lednicy

1 czerwca 2024 roku na Polach Lednickich miało miejsce kolejne spotkanie młodych z całej Polski. Tym razem były tam również obecne Papieskie Dzieła Misyjne, a wśród nich s. Monika Juszka RMI.

Dzień powołania klaretyńskiego 2024

„Nasze klaretyńskie powołanie jest darem, na który powinnyśmy odpowiadać każdego dnia, żyjąc w całkowitej dyspozycyjności wobec woli Ojca, z radością oddane głoszeniu Świętego Prawa Pana całemu stworzeniu, poprzez styl życia pracowity, prosty i ubogi” (Konstytucje Zgromadzenia).