Aktualności

XVIII KAPITUŁA GENERALNA ROZPOCZĘTĄ!

Siostry przybyłe z czterech kontynentów, reprezentujące każdy z 26 krajów gdzie jesteśmy obecne rozpoczęły obrady.

Wczorajszy dzień był czasem powitań, pozdrowień, długich rozmów i dzielenia się przywiezionymi drobiazgami.


Każdy organizm Zgromadzenia przygotował również małą wystawę, aby każda z sióstr mogła choć odrobinę dotknąć rzeczywistości krajów w których pracujemy.

Siostry z Prowincji Europy obecne na Kapitule

Teraz jest czas poważnej pracy, głębokiej modlitwy i podejmowania niełatwych decyzji.
Kapituła Generalna ma na celu rozpoznanie woli Bożej wobec Zgromadzenia i znalezienia sposobów jak wprowadzać ją w życie w rzeczywistościach, w których żyjemy, by jak najlepiej służyć Chrystusowi, Kościołowi i całej rodzinie ludzkiej.

W czasie Kapituły siostry pragną szukać dróg, które pomogą nie tylko Zgromadzeniu, ale też wszystkim naszym braciom i siostrom, żeby mogli doświadczyć troski i miłosierdzia Boga.

Prosimy z całego serca o modlitewne towarzyszenie naszemu Zgromadzeniu w tym wyjątkowym czasie.

Ostatnio dodane:

Wyzwanie FIT 40.

Bardzo dbamy o zdrowie. O właściwe odżywianie, ruch, ćwiczenia fizyczne.