Aktualności

Wakacyjnie :)

Wakacje na wszystkich poziomach edukacji rozpoczęte, a nasze siostry, w ramach możliwości, docierają z Ewangelią i misyjnym apostołowaniem do tych, którzy w różny sposób formują się i odpoczywają.

W dniach 5-11 lipca bieżącego roku w Winnym Grodzie (Zielona Góra) odbędzie się ogólnopolski obóz stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Organizatorzy spodziewają się około 500 młodych ludzi, a zatem potrzebny jest liczny zastęp animatorów, wychowawców i opiekunów. Wśród jest w tym roku nasza siostra Bogusława Woźniak RMI.

Kadra przyjechała już 4 lipca, aby rozpocząć z Panem i prosić o dobry, błogosławiony i bezpieczny czas obozu w czasie wspólnej Mszy Świętej. Był to również dzień zapoznania się opiekunów i dopracowania ostatnich szczegółów przed przyjazdem uczestników. Znalazł się nawet czas na zwiedzanie Zielonej Góry i poszukiwanie tutejszych „krasnali” 🙂

Na terenie tej samej diecezji, choć w innym mieście, bo w Gorzowie Wielkopolskim, na zaproszenie bpa Adriana Puta s. Monika Juszka RMI wraz z innymi pracownikami Dyrekcji Krajowej PDM odwiedziła uczestników i opiekunów ONŻ 3*. W ramach spotkania z Żywym Kościołem była okazja do budzenia ducha misyjnego i przypominania o misyjnym powołaniu każdego ochrzczonego.

Ostatnio dodane:

W Siedlcach o modlitwie.

11 czerwca bieżącego roku s. Jolanta Hernik RMI poprowadziła w Siedlcach jedno ze spotkań z cyklu „Przekroczyć siebie”. Zgromadzonym uczestnikom przedstawiła tę perłę duchowości, którą jest modlitwa.

Misyjne posłanie na Lednicy

1 czerwca 2024 roku na Polach Lednickich miało miejsce kolejne spotkanie młodych z całej Polski. Tym razem były tam również obecne Papieskie Dzieła Misyjne, a wśród nich s. Monika Juszka RMI.

Dzień powołania klaretyńskiego 2024

„Nasze klaretyńskie powołanie jest darem, na który powinnyśmy odpowiadać każdego dnia, żyjąc w całkowitej dyspozycyjności wobec woli Ojca, z radością oddane głoszeniu Świętego Prawa Pana całemu stworzeniu, poprzez styl życia pracowity, prosty i ubogi” (Konstytucje Zgromadzenia).