Aktualności

Szkolenia dla katechetów i nauczycieli religii

Głównym celem naszego Zgromadzenia jest głoszenie Ewangelii
i przyczynianie się do rozwoju Kościoła.
Kościół tworzą konkretni ludzie, którzy potrzebują formacji
intelektualnej, profesjonalnej i społecznej.
Dlatego też siostra Monika Juszka RMI włączyła się w tym roku w formację stałą katechetów i nauczycieli religii z diecezji płockiej.

Wydział katechetyczny diecezji płockiej wraz z MSCDN organizuje co roku szkolenia specjalistyczne, które mają na celu pomóc tym, którzy „na pierwszej linii frontu” stają na co dzień przy tablicy. Niestety coraz więcej uczniów ze względu na różne trudności rozwojowe potrzebuje na zajęciach specjalnego podejścia, dedykowanych materiałów oraz właściwego sposobu traktowania, dlatego w tym roku na szkoleniach podjęto temat: „Damy radę! Dziecko ze SPE na lekcjach religii i nie tylko”.

Do poprowadzenia tych szkoleń ks. dr Grzegorz Zakrzewski, dyrektor wydziału katechetycznego płockiej kurii, zaprosił s. Monikę RMI. Siostra jest nie tylko aktualnie sekretarzem krajowym Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, lecz także z wykształcenia, wieloletniej praktyki pracy oraz pasji i zamiłowania pedagogiem rewalidacyjnym (specjalnym). Starała się zatem w czasie spotkań z nauczycielami podzielić wiedzą na temat trudności, jakie mają dzieciaki ze SPE oraz „lifehackami”, jak poradzić siebie w trudnych sytuacjach w pracy z uczniami potrzebującymi wyjątkowo cierpliwego i profesjonalnego podejścia.

Spotkania odbywały się przez kilka tygodni w różnych rejonach diecezji płockiej.

Był również czas na praktyczny warsztat. Siostra Monika wraz z uczestnikami poprowadziła przykładową lekcję religii mającą przygotować do przeżywania Niedzieli Misyjnej i Tygodnia Misyjnego.

Cieszymy się, że jako Misjonarki Klaretynki RMI mogłyśmy przyczynić się do konkretnej i profesjonalnej formacji „misjonarzy pod tablicą”,
czyli nauczycieli i wychowawców.

Ostatnio dodane: