Aktualności

Szkoła Animatorów Misyjnych

Kiedy w większości szkół rozpoczęły się wakacje ruszyła w Warszawie szkoła bardzo wyjątkowa. W dniach od 27 do 30 czerwca odbyła się bowiem kolejna już edycja Szkoły Animatorów Misyjnych organizowana przez Dyrekcję Krajową Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce.

W tym roku zgromadziła 40 uczestników z 15 diecezji w Polsce dwie osoby ze Słowacji oraz 7 organizatorów i 6 gości. Młodzież, dorośli, siostry zakonne, klerycy i księża przez kilka dni tworzyli niezwykle urozmaiconą wspólnotę modlitwy, nauki, zabawy i wymiany doświadczeń.

Ta szkoła nie przygotowuje do wyjazdu na misje „ad gentes” (czyli do dalekich krajów), ale pomaga uświadomić sobie, że każdy ochrzczony jest zobowiązany do bycia misjonarzem w sowim środowisku, do szerzenia ducha misyjnego i do wsparcia naszych braci i sióstr na terenach misyjnych zarówno modlitwą jaki konkretnym działaniem. SAM uczy również jak to robić w praktyce i to na przeróżne sposoby 🙂

Było niezwykle kolorowo. Uczestnicy podzieleni byli na tzw. grupy kontynentalne w których wspólnie pracowali nad powierzonymi im codziennie zadaniami. Każdego dnia w modlitwie zawierzaliśmy szczególnie jeden z kontynentów, mieszkające tam osoby oraz posługujących wśród nich misjonarzy.

Modliliśmy się codziennie na Eucharystii oraz na adoracji, Koronką do Miłosierdzia Bożego czy Apelem Jasnogórskim. Najbardziej poruszająca była modlitwa różańcowa za ofiary handlu ludźmi z prawdziwymi świadectwami osób pokrzywdzonych.

Szkoła Animatorów Misyjnych to również czas wykładów i poznawania duchowości misyjnej oraz charyzmatu i działalności Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce i na świecie. Czas spotkań z gośćmi, którymi w tym roku byli: prof. Kazimierz Szałata z Fundacji Raoula Follereau, pan Łukasz Wilczyński z Open Doors, ks. Przemysław Robaszkiewicz z warsztatem medialnym, o. Noe Moreno IMC z Mozambiku, panie Magdalena Kołtyś i Marta Duch z zarządu fundacji misyjnej „Na krańce świata”, ks. Zbigniew Sobolewski z dzieła pomocy „Ad Gentes” oraz Zofia Sokołowska z „Miva Polska”.

Nie zabrakło zwiedzania Warszawy, wielu rozmów „w kuluarach”, śmiechu, radości i zabawy. Czas minął jak zwykle bardzo szybko. A niektórzy z uczestników już szykują się na przeszły rok 🙂 Zatem już ZAPRASZAMY!

Ostatnio dodane:

W Siedlcach o modlitwie.

11 czerwca bieżącego roku s. Jolanta Hernik RMI poprowadziła w Siedlcach jedno ze spotkań z cyklu „Przekroczyć siebie”. Zgromadzonym uczestnikom przedstawiła tę perłę duchowości, którą jest modlitwa.

Misyjne posłanie na Lednicy

1 czerwca 2024 roku na Polach Lednickich miało miejsce kolejne spotkanie młodych z całej Polski. Tym razem były tam również obecne Papieskie Dzieła Misyjne, a wśród nich s. Monika Juszka RMI.

Dzień powołania klaretyńskiego 2024

„Nasze klaretyńskie powołanie jest darem, na który powinnyśmy odpowiadać każdego dnia, żyjąc w całkowitej dyspozycyjności wobec woli Ojca, z radością oddane głoszeniu Świętego Prawa Pana całemu stworzeniu, poprzez styl życia pracowity, prosty i ubogi” (Konstytucje Zgromadzenia).