Aktualności

Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych.

„Kochajmy i szanujmy nasze starsze i chore siostry. Mają one do spełnienia ważną misję apostolską przez swoją modlitwę, życie oraz radosną wierność. Bądźmy im wdzięczne, one są żywą historią Zgromadzenia”. Konstytucje 46

Rok temu, w styczniu 2021 roku, papież Franciszek ustanowił Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Ogłaszając go powiedział, że głos osób starszych jest cenny, „ponieważ wyśpiewuje chwałę Bogu i strzeże korzeni narodów”. Dzień ten obchodzony jest w czwartą niedzielę lipca, w bliskości wspomnienia świętych Joachima i Anny, czyli dziadków Pana Jezusa.

Tegoroczne orędzie napisane przez papieża na ten dzień nosi tytuł: „Wydadzą owoc nawet i w starości” i jest odniesieniem do psalmu 92. Choć, jak pisze papież, wiele osób boi się starości i jest to okres życia trudny do zrozumienia, to jednak słowa wspomnianego psalmu zachęcają nas do nieustannej nadziei: „gdy nadejdzie starość i siwe włosy, On nadal będzie dawał nam życie i nie pozwoli, by przytłoczyło nas zło”.  Tym bardziej, że „starość nie jest okresem bezużytecznym, w którym należy usunąć się na bok porzucając stery łodzi, ale porą, w której należy wciąż przynosić owoce: jest nowa misja, która czeka na nas i zaprasza do spojrzenia w przyszłość”.

Dziękujemy dzisiaj Panu Bogu za naszych dziadków w rodzinach, którzy niejednokrotnie pomagali w naszym wychowaniu. Dziękujemy za nasze starsze siostry w Zgromadzeniu. To one przekazały nam charyzmat i historię. To dzięki nim klaretyńskie wezwanie, by „z pochodnią Ewangelii w ręku oświecać cały świat” wciąż jest realizowane.

Pełny tekst papieskiego orędzia – https://www.vatican.va/content/francesco/pl/messages/nonni/documents/20220503-messaggio-nonni-anziani.html

Ostatnio dodane:

Wyzwanie FIT 40.

Bardzo dbamy o zdrowie. O właściwe odżywianie, ruch, ćwiczenia fizyczne.