Aktualności

Profesja wieczysta.

„… ślubuję Bogu ubóstwo, posłuszeństwo i czystość na całe życie, i obiecuję żyć w tej rodzinie Sióstr Maryi Niepokalanej Misjonarek Klaretynek, starannie wypełniając obowiązki wynikające z mojego stanu zakonnego” – takie słowa wypowiedziały 22 września b.r. siostry Yuliana B. Sogen RMI i Thi Hoan Vo RMI.

To była wielka radość dla naszej prowincji, że pracujące od kilku już lat w Europie dwie nasze siostry z Azji, zdecydowały się na uroczyste potwierdzenie swojej wierności Panu Bogu przez śluby wieczyste.

W wieczór poprzedzający to wielkie wydarzenie wspólnota z Carcaixet (Hiszpania) wraz z innymi siostrami przygotowała się przez modlitewne czuwanie. Specjalnie na tę okazję przygotowała je s. Jolanta Hernik RMI.

Następny dzień był jednym wielkim wzruszeniem i dziękczynieniem Panu Bogu za dar konsekracji zakonnej i klaretyńskiego charyzmatu. Profesja Yuli i Hoan przypomniała i nam złożone Bogu i ludziom śluby. Każda bowiem Misjonarka Klaretynka RMI pragnie „poświęcić się Bogu Ojcu, przez Syna w Duchu Świętym i z pomocą Niepokalanej Maryi iść śladami Chrystusa, na wzór Apostołów głosząc Ewangelię wszelkiemu stworzeniu i pracując dla odnowy Kościoła.

Yuli i Hoan towarzyszyły w tym dniu siostry z różnych wspólnot, przyjaciele, znajomi i nasi współpracownicy. Dziękujemy, że byliście z nami!

Ostatnio dodane: