Aktualności

Maria del Olvido Noguera Albeda

22 września każdego roku w naszym Zgromadzeniu wspominamy błogosławioną Marię del Olvido Noguera Albeda. Urodziła się w 1903 roku w Carcagente w Hiszpanii. Była wychowanką i uczennicą naszej klaretyńskiej szkoły. Należała do Akcji Katolickiej, a jej życie charakteryzowało się troską o najuboższych. W czasie wojny domowej w Hiszpanii w latach 30 XX wieku została aresztowana razem ze swoim bratem. Ponieważ nie chcieli wyrzec się Chrystusa i swojej wiary zostali rozstrzelani w Benifairó de Valldigna w 1936 roku. Papież Jan Paweł II beatyfikował ją 11 marca 2001 roku.

María del Olvido była radosną, przyjazną i wspierającą innych młodą kobietą. Miała głęboką wiarę i bardzo kochała Boga. Z pasją i oddaniem przeżywała swoje zobowiązanie chrzcielne do budowania wspólnoty Kościoła. Była misjonarką i apostołką dla tych, którzy ją otaczali.

Działała aktywnie w swojej parafii, należała do Akcji Katolickiej i Bractwa Najświętszej Marii Panny z Aguas Vivas. Była katechetką oraz uczyła inne młode kobiety czytania i pisania.

W czasie trwania hiszpańskiej wojny domowej, 30 listopada 1936 r., została wezwana na przesłuchanie. Nie miała nic do ukrycia. Nigdy nie zajmowała się polityką. Jednak wraz z bratem została aresztowana i przewieziona furgonetką do miejsca zwanego „Portichol” na obrzeżach pobliskiego miasta Benifairó de Valldignai.

Upokorzeniami, gwałtami i torturami, oprawcy próbowali zmusić ją do wyrzeczenia się Boga i wiary w Niego. Ona jednak nie poddała się. Do końca powtarzała, że jest wierna Chrystusowi i nigdy się Go nie zaprze. Wtedy została zastrzelona. Niektórzy z morderców zeznali później, że ostatnie słowa Marii del Olvido brzmiały: Niech żyje Chrystus Król! Miała 33 lata.

Została pochowana na cmentarzu Benifairó de Valldigna wraz z inną Męczenniczką, jedną z jej wychowawczyń w szkole, bł. Matką Marią Patrocinio Giner RMI.

Prośmy Marię del Olvido, aby wstawiała się za nami upraszając nam wierność Panu we wszystkich okolicznościach życia.

Ostatnio dodane: