Aktualności

Pierwsza wspólnota.

W charyzmacie Sióstr Maryi Niepokalanej Misjonarek Klaretynek bardzo ważne jest życie we wspólnocie jak w rodzinie. Pierwsza wspólnota w naszym Zgromadzeniu powstała 3 września 1855 roku.

To właśnie wtedy, kilka dni po złożeniu ślubów przez Matkę Antonię Paris, pozostałe siostry, które jej towarzyszyły od samego początku, również złożyły swoją pierwszą profesję zakonną.

Codzienne życie wspólnoty upływało zwyczajnie. Nie wszystko było doskonałe, ale siostry żyły w prostocie i z głębokim pragnieniem naśladowania Chrystusa. Coraz więcej rodzin powierzało siostrom na wychowanie swoje córki, co świadczyło o tym, że ludzie mieli dobra opinię o nowej wspólnocie. Bardzo szybko w szkole prowadzonej przez siostry trzeba było zorganizować lekcje na dwie zmiany. Również sama wspólnota się rozwijała i wzrastała. O przyjęcie do Zgromadzenia zaczęły prosić kolejne kobiety.

Dzięki temu od 168 lat możemy żyć w tej rodzinie Misjonarek Klaretynek RMI założonych przez Ojca Klareta i dzielić się naszym klaretyńskim charyzmatem Słowa, ewangelizacji i miłości do Kościoła! Obecnie żyjemy i posługujemy w ponad 70 wspólnotach, w 25 krajach świata https://misionerasclaretianasrmi.org/community/

Ostatnio dodane: