Aktualności

Niepokalana 2023

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny to uroczystość głównej patronki naszego Zgromadzenia. Cieszymy się i świętujemy!

Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście papież Pius IX dnia 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus. Było to w bazylice św. Piotra w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów.

Dokładnie napisane jest tak: Ku chwale świętej i nierozdzielnej Trójcy, ku czci i ozdobie Panny Bogarodzicy, ku podwyższeniu wiary katolickiej i pomnożeniu chrześcijańskiej religii, mocą Pana naszego Jezusa Chrystusa, błogosławionych apostołów Piotra i Pawła oraz Naszą oświadczamy, ogłaszamy i stanowimy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna w pierwszej chwili poczęcia szczególną wszechmocnego Boga łaską i przywilejem, przez wzgląd na zasługi Chrystusa Jezusa Zbawiciela rodu ludzkiego, zachowana była wolna od wszelkiej skazy pierworodnej winy, jest od Boga objawiona, a przeto od wszystkich wiernych mocno i stale ma być wierzona.

Ojciec Klaret od samego początku oddał nasze Zgromadzenie pod opiekę Niepokalanej. Jesteśmy JEJ siostrami. Od Niej pragniemy się uczyć pokonywać zło w nas samych i wokół nas. Jej życie w ubóstwie, posłuszeństwie i czystości ma być dla nas wzorem.

Módlcie się za Misjonarki Klaretynki RMI byśmy kształtowały się i przemieniały na wzór naszej Patronki. Życzymy dobrego dnia wszystkim naszym Siostrom, przyjaciołom i dobroczyńcom. Niech prowadzi Was i ochrania Niepokalana!

Ostatnio dodane:

Wyzwanie FIT 40.

Bardzo dbamy o zdrowie. O właściwe odżywianie, ruch, ćwiczenia fizyczne.