Aktualności

Niedziela Misyjna 2023

W 1926 roku papież, Pius XI, postanowił, aby każda PRZEDOSTATNIA niedziela października była Światowym Dniem Misyjnym. I tak jest do dzisiaj od 97. lat.
W Polsce mówimy o Niedzieli Misyjnej, którą obchodzić będziemy 22 października. Hasło tego roku brzmi: Misje sercem Kościoła.

Światowy Dzień Misyjny ustanowiony został przede wszystkim po to, aby przypomnieć wszystkim wierzącym, że każdy kto jest ochrzczony stał się uczniem-misjonarzem. Zatem jego zadaniem jest świadectwo wiary i głoszenie Jezusa Chrystusa swoim życiem.

Po drugie, ta wyjątkowa niedziela w roku i cały następujący po niej tydzień, pragnie przypomnieć nam, że na krańcach świata żyją nasi bracia i siostry, którzy albo wcale jeszcze nie słyszeli o Chrystusie i Jego wielkiej miłości, albo też ich wiara jest jeszcze bardzo młoda i słaba. W rodzinie ludzie sobie pomagają. Dlatego też każdy z nas odpowiedzialny jest za to, aby Ewangelia dotarła do wszystkich.

Papież Franciszek, w tegorocznym Orędziu na Światowy Dzień Misyjny, przywołuje historię uczniów idących do Emaus. Bez Jezusa byli smutni. Ale kiedy Go rozpoznali, serca ich zapłonęły radością. Z tej radości jak najszybciej pobiegli, aby mówić, że Jezus zmartwychwstawał i żyje.

Papież zachęca: Tak jak dwaj uczniowie opowiadali innym o tym, co wydarzyło się w drodze (por. Łk 24, 35), tak i nasze głoszenie niech będzie radosnym opowiadaniem o Chrystusie Panu, o Jego życiu, męce, śmierci i zmartwychwstaniu, o cudach, jakie Jego miłość uczyniła w naszym życiu. Zatem i my ruszajmy w drogę na nowo, oświeceni spotkaniem ze Zmartwychwstałym i ożywieni Jego Duchem. Wyruszmy z rozpalonymi sercami, otwartymi oczami, nogami gotowymi do drogi, aby rozpalić inne serca słowem Bożym, otworzyć inne oczy na Jezusa w Eucharystii i zaprosić wszystkich do wspólnego kroczenia drogą pokoju i zbawienia, które Bóg w Chrystusie dał ludzkości.

Pełny tekst Orędzia:

Każdy z nas może wspomóc dzieło głoszenie Ewangelii zarówno modlitwą jaki ofiarą duchową i materialną. Wszystkie ofiary składane „na tacę” w Niedzielę Misyjną tworzą fundusz solidarnościowy Ojca Świętego. Aby Dobra Nowina o Bożej miłości mogła dotrzeć na krańce ziemi. I tak jest co roku i na całym świecie.

Jak mówi ks. Maciej Będziński, Dyrektor Krajowy PDM w Polsce: Misje są sercem Kościoła. Kiedy serce jest chore cały organizm nie funkcjonuje prawidłowo. Kiedy zatem ignorujemy sprawy misji i nie wspieramy ich, wtedy taka wspólnota „choruje” i nie funkcjonuje właściwie.

Ostatnio dodane:

Uroczystość Trójcy Świętej

„Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.
W naszym klaretyńskim charyzmacie staramy się wypełniać to Jezusowe polecenie głosząc Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, aby Bóg był znany i kochany przez wszystkich.

Zesłanie Ducha Świętego

Od początku istnienia Zgromadzenia Duch Święty przynagla nas do odnowy Kościoła i głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu.