Aktualności

Jesienne zebranie PDM i innych środowisk misyjnych 2023.

W dniach 11 i 12 września b.r. w Częstochowie odbyło się kolejny już raz, organizowane przez Dyrekcję Krajową Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, jesienne zebranie wszystkich osób zaangażowanych w dzieło misyjne Kościoła. Wśród prawie 100 uczestników obecne były osoby świeckie, siostry zakonne, bracia i ojcowie zakonni oraz księża diecezjalni.

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą adoracji, Koronki do Miłosierdzia Bożego oraz Eucharystii, której przewodniczył bp Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

Następnie ks. Maciej Będziński, dyrektor krajowy PDM, dokonał otwarcia zebrania i zaprosił do tego, by „na początku roku formacyjnego naszkicować tzw. mapę drogową działalności animacyjnej i współpracy na rzecz misji”.

W pierwszej części spotkania Dyrektorzy poszczególnych agend Komisji Episkopatu ds. Misji zreferowali działalność Centrum Formacji Misyjnej, MIVA Polska i Dzieła Pomocy „Ad Gentes”.

Następnie wykład pt. „Misje to fabryka dobra – wystarczy ją dobrze ukazać” przedstawił o. Michał Legan OSPPE, dyrektor Redakcji Audycji Katolickich TVP, kierownik Katedry Teologii Mediów w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, filmoznawca, dziennikarz i publicysta. Po niezwykle ciekawym i dającym do myślenia wykładzie odbyła się debata nt. „Misje potrzebują wiary i pieniędzy” z udziałem bp. Jana Piotrowskiego, o. Michała Legana OSPPE, Marty Duch, przedstawicielki Fundacji Misyjnej „Na Krańce Świata” i platformy Misjomat.org oraz Jana Sobierajskiego, reżysera i producenta filmów ewangelizacyjnych, w tym o charakterze misyjnym. Całość debaty prowadziła s. Aleksandra Szyborska PDDM.

Podsumowaniem i uwieńczeniem dnia była modlitwa u stóp Jasnogórskiej Pani kiedy to podczas Apelu dyrektor krajowy PDM ks. Maciej Będziński zawierzył dzieło misyjne Kościoła w Polsce, prosząc o liczne powołania misyjne i wspólnie modliliśmy się prosząc Matkę Najświętszą o umocnienie i prowadzenie nas w realizacji misyjnego, czyli chrzcielnego powołania każdego z nas. Modlitwa różańcowa w Kaplicy Cudownego Obrazu wybrzmiała tego wieczoru w wielu językach świata.

Drugi dzień spotkania również rozpoczął się modlitwą. Później sekretarze krajowi poszczególnych Papieskich Dzieł Misyjnych, a wśród nich i s. Monika Juszka RMI oraz dyrektor Wydawnictwa Missio-Polonia przedstawili sprawozdania i plany na rok 2023/2024.

W ostatniej części zebrania uczestnicy, podzieleni na grupy, dyskutowali nad następującymi tematami: jak uzyskać transparentność w finansach i działaniu na rzecz wspierania misji, Papieska Unia Misyjna – od legitymacji do prawdziwej współpracy oraz co zrobić, żeby w Polsce obchodzić nie tylko Tydzień Misyjny, ale cały Miesiąc Misyjny, jakim jest październik.

Cieszy nas fakt, że Rodzina Klaretyńska była znamienicie reprezentowana. Oprócz wspomnianej już s. Moniki obecni byli również o. Piotr Boroń CMF oraz Łukasz Wilczyński, klaretyn świecki a jednocześnie przedstawiciel organizacji Open Doors który zachęcał, aby włączyć się do modlitwy za prześladowanych chrześcijan.

Bogu niech będą dzięki za cały ten miniony czas i każdą osobę, dla której ważne są animacja i formacja misyjna.

Ostatnio dodane:

W Siedlcach o modlitwie.

11 czerwca bieżącego roku s. Jolanta Hernik RMI poprowadziła w Siedlcach jedno ze spotkań z cyklu „Przekroczyć siebie”. Zgromadzonym uczestnikom przedstawiła tę perłę duchowości, którą jest modlitwa.

Misyjne posłanie na Lednicy

1 czerwca 2024 roku na Polach Lednickich miało miejsce kolejne spotkanie młodych z całej Polski. Tym razem były tam również obecne Papieskie Dzieła Misyjne, a wśród nich s. Monika Juszka RMI.

Dzień powołania klaretyńskiego 2024

„Nasze klaretyńskie powołanie jest darem, na który powinnyśmy odpowiadać każdego dnia, żyjąc w całkowitej dyspozycyjności wobec woli Ojca, z radością oddane głoszeniu Świętego Prawa Pana całemu stworzeniu, poprzez styl życia pracowity, prosty i ubogi” (Konstytucje Zgromadzenia).