Aktualności

Artesanas del cuidado, czyli…

… czyli fachowcy w trosce o innych, osoby, które potrafią budować kulturę zatroskania i opieki. Taki tytuł nosi dokument, który wydany został po zakończonej w lipcu XVIII Kapitule Generalnej. Przedstawiony został oficjalnie dzisiaj (9 września b.r.) w czasie spotkania on-line z siostrami, przedstawicielami rodziny klaretyńskiej oraz naszymi przyjaciółmi i dobroczyńcami.

Spotkanie, zorganizowane przez siostry z Rady Generalnej, zgromadziło około 200 osób z całego świata. Na początku wysłuchaliśmy krótkiego przypomnienia przebiegu XVIII Kapituły Generalnej. Później poznaliśmy oficjalny tytuł nowego dokumentu pokapitulnego:

„Krocząc wspólnie z innymi idziemy śladami Chrystusa naszego jedynego Dobra. Artesanas del cuidado.”

Chcemy, jako Misjonarki Klaretynki RMI, troszczyć się o nasze powołanie, pogłębiając je wciąż na nowo, pamiętając szczególnie o tym, że jesteśmy Zgromadzeniem Słowa, a zatem nasza formacja opiera się na czytaniu, rozważaniu i medytowaniu Pisma Świętego. Po drugie, pragniemy troszczyć się o powszechne braterstwo, szanując zarówno życie wspólnotowe jak i współpracę z tymi wszystkimi osobami, które są obok nas. Chcemy pogłębiać chryzmat zostawiony nam przez Założycieli i nieść go innym. Wreszcie, po trzecie, podejmujemy się troski o „wspólny dom”, zaczynając o potrzeb braci, którzy są najbliżej nas, a kończąc na trosce o całą planetę Ziemię.

Dokument publikowany po każdej Kapitule staje się przewodnikiem dla całego Zgromadzenia na kolejne sześć lat. Wyznacza kierunki i sposób naszego życia i naszej posługi. Pokazuje nam, na co szczególnie mamy zwracać uwagę w życiu osobistym, wspólnotowym i apostolskim.

Wyjaśnia w kolejnych punktach to, o co prosił nas, jako Siostry Maryi Niepokalanej Misjonarki Klaretynki, papież Franciszek w czasie spotkania z siostrami, abyśmy były:

  • Maryjne, bo Maryja Niepokalana jest tą, która towarzyszy każdej Misjonarce Klaretynce RMI w codziennej drodze i pokazuje nam Jezusa;
  • Misjonarkami, to znaczy kobietami posłanymi do głoszenia Ewangelii, wcielając w życie słowa i zachowania Jezusa Chrystusa i uobecniając w świecie Boże Królestwo Miłości;
  • Klaretynkami, duchowymi córkami św. Antoniego Marii Klareta i sł. Bożej Marii Antonii Paris, którzy wstawiają się za nas, pokazują nam jak uczyć się bliskiej relacji z Maryją i ewangelizować z pasją, zaangażowaniem i odwagą.

A wszystko po to…

„… aby Bóg był poznany i kochany przez wszystkich ludzi”.

Ostatnio dodane:

Uroczystość Trójcy Świętej

„Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.
W naszym klaretyńskim charyzmacie staramy się wypełniać to Jezusowe polecenie głosząc Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, aby Bóg był znany i kochany przez wszystkich.

Zesłanie Ducha Świętego

Od początku istnienia Zgromadzenia Duch Święty przynagla nas do odnowy Kościoła i głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu.