Aktualności

Boże Narodzenie 2023

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3,16).

Słowo Boga wśród nas zamieszkało, aby miłością Swą zwyciężać zło. Obyśmy w potokach rożnych słów rozbrzmiewających w tym świecie nie zgubili JEDYNEGO Słowa, które daje prawdziwe życie. Niechaj Ono znajdzie miejsce do zamieszkania w nas i naszym życiu, by móc nas przemieniać światłem prawdy i miłości. A będąc z nami uczy nas kochać się wzajemnie.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i każdego dnia nadchodzącego 2024 roku!

Z darem modlitwy Siostry Maryi Niepokalanej Misjonarki Klaretynki

Ostatnio dodane:

W Siedlcach o modlitwie.

11 czerwca bieżącego roku s. Jolanta Hernik RMI poprowadziła w Siedlcach jedno ze spotkań z cyklu „Przekroczyć siebie”. Zgromadzonym uczestnikom przedstawiła tę perłę duchowości, którą jest modlitwa.

Misyjne posłanie na Lednicy

1 czerwca 2024 roku na Polach Lednickich miało miejsce kolejne spotkanie młodych z całej Polski. Tym razem były tam również obecne Papieskie Dzieła Misyjne, a wśród nich s. Monika Juszka RMI.

Dzień powołania klaretyńskiego 2024

„Nasze klaretyńskie powołanie jest darem, na który powinnyśmy odpowiadać każdego dnia, żyjąc w całkowitej dyspozycyjności wobec woli Ojca, z radością oddane głoszeniu Świętego Prawa Pana całemu stworzeniu, poprzez styl życia pracowity, prosty i ubogi” (Konstytucje Zgromadzenia).