Aktualności

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2024

Jak co roku, od 18 do 25 stycznia, obchodzić będziemy
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
W tym roku pod hasłem: Będziesz miłował Pana, swego Boga…,
a swego bliźniego jak siebie samego (Łk 10,27)

Jezus posyłając Apostołów na cały świat, żeby głosili Ewangelię założył Kościół. JEDEN Pan Jezus założył JEDEN Kościół. Pragnieniem Pana Boga jest zawsze jedność, bo jak mówi stare polskie przysłowie: „zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. Sam Jezus przed śmiercią modlił się o jedność i zgodę dla swoich uczniów, bo wiedział, że nie będzie to łatwe.

„Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał”.  J 17, 21

Niestety ludzie, nie zawsze chcą wybierają to, co jest dla nich dobre. Wolą sami decydować, co jest prawdą i co chcą robić. Pojawiły się zatem osoby, które na swój sposób odczytywały Ewangelię. I tak pojawiły wśród chrześcijan różne podziały i niezrozumienia.

Z czasem jednak wierzący w Chrystusa zauważyli, że podziały i rozłamy przeszkadzają w misji głoszenia Ewangelii i Bożej Miłości w świecie. Zaczęli wtedy pracować nad EKUMENIZMEM.

EKUMENIZM to wspólne dążenie do jedności chrześcijan. To przede wszystkim wspólna modlitwa, poznawanie innych wyznań i szacunek do siebie nawzajem.

W 1909 r. papież Pius X zaakceptował obchodzenie tego Tygodnia Jedności w Kościele rzymskokatolickim, a w 1916 r. papież Benedykt XV zachęcił do obchodzenia tych dni w całym Kościele. 

Papież Franciszek przypomina:

„Powinniśmy być jedno, tak jak Jezus i Ojciec są jedno. To jest właśnie wyzwaniem dla nas wszystkich chrześcijan: nie dawać miejsca na podziały między nami, nie pozwolić, aby duch podziałów, ojciec kłamstwa miał do nas dostęp. Zawsze dążyć do jedności. Każdy jest takim jakim jest, ale musi starać się żyć w jedności. Jezus tobie przebaczył? Przebacz wszystkim. Jezus modli się, abyśmy byli jedno. A Kościół bardzo potrzebuje tej modlitwy o jedność”.

Każdy z nas zaproszony jest do budowania jedności. Zaczynając od swojego najbliższego środowiska a kończąc na całym Chrystusowym Kościele. Szacunek do osób, które inaczej wyglądają, inaczej myślą, inaczej wierzą, inaczej się modlą to początek jedności. Jezus, kiedy chodził po ziemi, spotykał różne osoby. Wszystkich szanował, ze wszystkimi rozmawiał. Ale jednocześnie zawsze też jasno mówił Kim jest i nie zmieniał przesłania Dobrej Nowiny. Ekumenizm to modlitwa i szacunek. Tak się buduje jedność w Kościele. Tak się realizuje powołanie misyjne.

Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna, podobnie jak w latach ubiegłych, wydały razem polską wersję broszury z materiałami na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2024. Zamieszczono w niej m.in. omówienie tematu przewodniego Tygodnia, propozycje liturgii nabożeństw ekumenicznych, modlitwy, rozważania, informacje o sytuacji ekumenicznej w Burkina Faso, prezentację Wspólnoty Chemin Neuf.

Ostatnio dodane:

W Siedlcach o modlitwie.

11 czerwca bieżącego roku s. Jolanta Hernik RMI poprowadziła w Siedlcach jedno ze spotkań z cyklu „Przekroczyć siebie”. Zgromadzonym uczestnikom przedstawiła tę perłę duchowości, którą jest modlitwa.

Misyjne posłanie na Lednicy

1 czerwca 2024 roku na Polach Lednickich miało miejsce kolejne spotkanie młodych z całej Polski. Tym razem były tam również obecne Papieskie Dzieła Misyjne, a wśród nich s. Monika Juszka RMI.

Dzień powołania klaretyńskiego 2024

„Nasze klaretyńskie powołanie jest darem, na który powinnyśmy odpowiadać każdego dnia, żyjąc w całkowitej dyspozycyjności wobec woli Ojca, z radością oddane głoszeniu Świętego Prawa Pana całemu stworzeniu, poprzez styl życia pracowity, prosty i ubogi” (Konstytucje Zgromadzenia).