Święto Katedry św. Piotra

Dzisiejsze święto przypomina, że osoba PAPIEŻA jest podstawą jedności Kościoła. Kościół modli się, aby „pośród zamętu świata nasza wiara pozostała nienaruszona”. Po grecku słowo kathédra i po łacinie cathedra to po prostu „krzesło”. Jednak już Ojcowie Kościoła określali tak miejsce, z którego biskup nauczał wiernych. Tym samym była ona symbolem władzy biskupiej, a zwłaszcza biskupa […]