Aktualności

Święto Katedry św. Piotra

Dzisiejsze święto przypomina, że osoba PAPIEŻA jest podstawą jedności Kościoła. Kościół modli się, aby „pośród zamętu świata nasza wiara pozostała nienaruszona”.

Po grecku słowo kathédra i po łacinie cathedra to po prostu „krzesło”. Jednak już Ojcowie Kościoła określali tak miejsce, z którego biskup nauczał wiernych. Tym samym była ona symbolem władzy biskupiej, a zwłaszcza biskupa Rzymu.

W III w. św. Cyprian napisał w jednym ze swoich listów: Piotrowi daje się pierwszeństwo, ażeby ukazywał, czym jest Kościół Chrystusa, oraz Katedrę, czyli władzę nauczania i kierowania. I w celu podkreślenia jedności dodał: Bóg jest jeden, jeden jest Pan, jeden Kościół i jedna Katedra założona przez Jezusa (List 43,5).

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa w Rzymie wielką czcią darzono drewnianą katedrę-krzesło, na której, według tradycji, miał zasiadać św. Piotr. W IV w. św. Damazy przeniósł ją do Watykanu.

W XVI w. podczas budowy obecnej Bazyliki św. Piotra, Katedrę umieszczono w głównym ołtarzu, w marmurowej oprawie zwieńczonej tzw. Glorią, zaprojektowanej przez Jana Wawrzyńca Berniniego (1598-1680). Chociaż powołana przez papieża Pawła VI komisja archeologiczno-historyczna stwierdziła, że drewniane elementy katedry pochodzą prawdopodobnie z IX wieku, to jednak jest ona niezmiennie od wieków symbolem ciągłości władzy papieskiej i nauczania ex cathedra.

Ponieważ w historii, pomimo mocnej tradycji posłuszeństwa Papieżowi, pojawiały się w Kościele rożne wątpliwości co do jego prymatu Sobór Watykański I (1870) wydał następujące orzeczenie: „Nauczamy przeto i orzekamy, według świadectw Ewangelii, że Chrystus Pan bezpośrednio i wprost św. Piotrowi Apostołowi obiecał i powierzył prymat władzy nad całym Kościołem Bożym… Jeśliby tedy kto powiedział, że św. Piotr Apostoł nie jest przez Chrystusa Pana ustanowiony księciem wszystkich Apostołów i głową widzialną całego Kościoła walczącego, albo że otrzymał on od tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa wprost i bezpośrednio tylko honorowy a nie prawdziwy prymat władzy, niech będzie wyklęty”.

W naszym Zgromadzeniu posłuszeństwo Ojcu Świętemu i wsłuchiwanie się w Jego nauczanie jest bardzo ważne. Czytamy w naszych Konstytucjach:

„Naszym najwyższym przełożonym jest Papież, którego powinnyśmy kochać, któremu powinnyśmy być posłuszne, także na mocy ślubu posłuszeństwa oraz, którego nauce powinnyśmy być zawsze wierne”. (Konst. 117)

Dzisiaj miejsce nauczania Papieża, czyli Katedra obecnego Biskupa Rzymu, znajduje się w bazylice na Lateranie.

Ostatnio dodane: