Święte Triduum Paschalne

Te trzy wyjątkowe dni, a właściwie trzy dobry trwają od Wielkiego Czwartku wieczorem do końca Niedzieli Zmartwychwstania. Tworzą całość łączącą w sobie największe i najważniejsze tajemnice chrześcijaństwa. Wielki Czwartek Wielki Czwartek to pamiątka przekazania nam przykazania miłości oraz ustanowienie tajemnicy Eucharystii i służebnego kapłaństwa. Chrystus umywa nogi Apostołom, wyraźnie polecając uczniom, żeby brali z Niego […]

Święte Triduum Paschalne.

Ten jedyny i wyjątkowy czas trwa od Wielkiego Czwartku wieczorem do Niedzieli Zmartwychwstania. Te trzy doby tworzą całość łączącą w sobie największe tajemnice chrześcijaństwa. Wielki Czwartek Wieczerzy Pańskiej Wielki Czwartek to pamiątką pozostawienia nam przez Jezusa przykazania miłości i Eucharystii. Chrystus umywa nogi Apostołom, wyraźnie polecając uczniom, żeby czynili to, co On. A kiedy im […]