Milion dzieci modli się na różańcu.

S. Ewa Grzegorczyn RMI włączyła się wraz ze swoimi uczniami w ogólnoświatową akcję MILION DZIECI MODLI SIĘ NA RÓŻAŃCU. Odpowiadając na zaproszenie Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie dzieci z całego świata tego samego dnia modliły się o pokój dla świata. Były wśród nich również dzieciaki z naszego Rembertowa!

Triduum św. Antoniego Marii Klareta.

Do uroczystości naszego Ojca Założyciela, świętego Antoniego Marii Klareta, przygotowujemy się zawsze przez specjalnie przygotowane triduum modlitwy i rozważania. W tym roku przeżywamy to triduum w 152 rocznicę przejścia do wieczności naszego Ojca Założyciela. Łączymy się z całą rodziną klaretyńską na świecie, wiedząc, że nasze serca biją tym samym rytmem, poruszone miłością do Jezusa misjonarza, […]