Aktualności

Z posługą konsekrowanym.

S. Jolanta Hernik RMI w dniach 1-3 grudnia, odpowiadając na zaproszenie Br. Pawła Paszko – rektora WSD i magistra postnowicjatu w seminarium Braci Kapucynów w Krakowie, podzieliła się swoją wiedzą z zakresu teologii życia konsekrowanego.

Wykłady, wspólna modlitwa i rozmowy stanowiły bogactwo duchowe tych dni dla całej grupy. Bratersko-siostrzany klimat pomógł w pokonaniu zmęczenia, które odczuwała cała grupa, bo praca na wykładach była bardzo intensywna. Oprócz słuchania była ze strony s. Jolanty mobilizacja do nieustannego i intensywnego myślenia. Pomocna okazała się świeżo parzona kawa pochodząca z palarni kapucyńskiej, której aromat nie pozwalał przejść obojętnie obok kafejki studenckiej podczas przerw.

Bracia Kapucyni z postnowicjatu oprowadzili s. Jolantę po gmachu Dzieła Pomocy św. o. Pio w Krakowie. S. Jolanta miała tam możliwość rozmowy z wolontariuszkami, które owocnie współpracują z Braćmi Kapucynami. Dzieło to służy bezdomnym. Porusza niedola człowieka i wzrusza nieustanna dobroć tak wielu ludzi, którzy okazują serce człowiekowi w niedoli życiowej.

jh/RMI

Ostatnio dodane:

Uroczystość Trójcy Świętej

„Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.
W naszym klaretyńskim charyzmacie staramy się wypełniać to Jezusowe polecenie głosząc Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, aby Bóg był znany i kochany przez wszystkich.

Zesłanie Ducha Świętego

Od początku istnienia Zgromadzenia Duch Święty przynagla nas do odnowy Kościoła i głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu.