Aktualności

XXII Zebranie Plenarne Przełożonych Generalnych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych

Od dzisiaj (2 maja) do 6 maja 2022 roku trwa w Rzymie XXII Zebranie Plenarne Unii Przełożonych Generalnych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. Bierze w nim udział 714 sióstr, z czego 516 obecnych jest na miejscu, inne zaś uczestniczą w spotkaniu za pomocą łączy internetowych. Przez pięć dni uczestniczki będą zastanawiać się nad obecnością życia konsekrowanego w Kościele, szczególnie w kontekście wspólnie podejmowanej Drogi Synodalnej. Wszystko zaś pamiętając o kruchości, wrażliwości i podatności na zranienia nas, jako osoby i kobiety konsekrowane oraz naszych braci i sióstr.

„Objąć” to przyjąć z troską i czułością naszą rzeczywistość i nasz świat, takimi jakimi są. Przyjmujemy rany zadane światu i uznajemy, że to również nasze rany. Słuchać z uwagą czym żyją i co czują nasze Zgromadzenia zakonne.

„Kruchość i wrażliwość” to aspekt dobrze znany nam wszystkim, zarówno siostrom zakonnym jak i wszystkim naszym braciom i siostrom. To wymiar naszego życia, który chcemy przyjąć i poznawać go lepiej jako kobiety konsekrowane. Jesteśmy wszyscy stworzeniami kruchymi i delikatnymi. Potrzebujemy siebie wzajemnie mając świadomość paradoksu, jakim są słabość i wrażliwość, ponieważ kiedy je sobie uświadomimy i przyjmiemy stajemy się silniejsi pomagając sobie nawzajem.

„Droga” rozumiana jako kroczenie każdej z nas, w jej własnym rytmie, tak, aby każda mogła wyrazić siebie i czuła się wysłuchaną.

„Synodalna” w jedności z aktualnym sposobem życia i wizja Kościoła. Pedagogia nawrócenia we wspólnocie Kościoła, aby służyć głoszeniu Słowa Bożego.

„Otwieramy i tworzymy nieskończoną przestrzeń spotkania. Przyjmujemy w siostrzanym uścisku każdą siostrę, całe życie zakonne, Kościół i całą bezbronność i kruchość świata.
W nim rozpoznajemy naszych braci i siostry, którzy cierpią. W szczególny sposób obejmujemy nasze siostry na Ukrainie i w Rosji, cierpiące horror wojny, wstydu, razem z nimi i we wszystkich miejscach konfliktu. Powtarzamy, że wierzymy, że tylko pokój, przebaczenie i sprawiedliwość są drogami komunii.” – powiedziała na rozpoczęcie spotkania s. Jolanta Kafka RMI, przełożona generalna Sióstr Maryi Niepokalanej Misjonarek Klaretynek, a jednocześnie przewodnicząca Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych.

Otaczamy modlitwą całe to spotkanie oraz wszystkie siostry zakonne na świecie, byśmy potrafiły „usłyszeć wołanie świata i objąć rany całej ludzkości, mimo, że same jesteśmy kruche i ubogie. Łaska Boża nas umacnia, odnawia i posyła do świata, aby nieść nadzieję i rozsiewać miłość”.

PROGRAM SPOTKANIA:

Ostatnio dodane:

W Siedlcach o modlitwie.

11 czerwca bieżącego roku s. Jolanta Hernik RMI poprowadziła w Siedlcach jedno ze spotkań z cyklu „Przekroczyć siebie”. Zgromadzonym uczestnikom przedstawiła tę perłę duchowości, którą jest modlitwa.

Misyjne posłanie na Lednicy

1 czerwca 2024 roku na Polach Lednickich miało miejsce kolejne spotkanie młodych z całej Polski. Tym razem były tam również obecne Papieskie Dzieła Misyjne, a wśród nich s. Monika Juszka RMI.

Dzień powołania klaretyńskiego 2024

„Nasze klaretyńskie powołanie jest darem, na który powinnyśmy odpowiadać każdego dnia, żyjąc w całkowitej dyspozycyjności wobec woli Ojca, z radością oddane głoszeniu Świętego Prawa Pana całemu stworzeniu, poprzez styl życia pracowity, prosty i ubogi” (Konstytucje Zgromadzenia).