Aktualności

WSPOMNIENIE MARII ANTONII PARIS

Maria Antonia Paris to kobieta, która w pełni pozwoliła się w życiu prowadzić Duchowi Świętemu. Dzięki temu już ponad 150 lat temu zauważyła jak bardzo cały świat potrzebuje światła Ewangelii, a ludzie Kościoła potrzebują nawrócenia i powrotu do wierności Panu Bogu. Dlatego wraz ze św. Antonim Marią Klaretem założyła zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Misjonarek Klaretynek, których zadaniem są modlitwa i ofiara w intencji kapłanów i konsekrowanych oraz głoszenie Ewangelii wszelkiemu stworzeniu na wzór Apostołów. 17 stycznia obchodzimy w Zgromadzeniu wspomnienie czcigodnej matki Założycielki, przygotowując się wcześniej przez modlitewne triduum. Zapraszamy do chwili refleksji w duchu klaretyńskim. Bądźcie z nami! Zaczynamy triduum!

Pierwszy dzień triduum

Jako Misjonarki Klaretynki:

  • chcemy być kobietami, które potrafią słuchać sercem, aby odkrywać co dzieje się w naszym wnętrzu i uczyć się jak nieść życie Boże innym ludziom.
  • chcemy być kobietami dojrzałymi, pełnymi harmonii, wrażliwymi i świadomymi swojej godności, aby żyć w wierności powołaniu i czynić innym łatwą drogę do Boga.
  • chcemy być kobietami odważnymi, które nie boją się ryzyka, całkowicie pozwalającymi się prowadzić natchnieniom Ducha Świętego i kierującymi się dobrem Kościoła.

Ostatnio dodane:

Uroczystość Trójcy Świętej

„Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.
W naszym klaretyńskim charyzmacie staramy się wypełniać to Jezusowe polecenie głosząc Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, aby Bóg był znany i kochany przez wszystkich.

Zesłanie Ducha Świętego

Od początku istnienia Zgromadzenia Duch Święty przynagla nas do odnowy Kościoła i głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu.