Aktualności

Wspomnienie Marii Antonii Paris.

Wspominamy dzisiaj (17 stycznia) dzień narodzin dla nieba czcigodnej Sługi Bożej Matki Marii Antonii Paris. Była kobietą zakochaną w Bogu, która szukała Go bez zmęczenia. Pan poprosił ją, aby założyła „Nowy Zakon”, który będzie żył w jedności z Kościołem i Jego pasterzami, głosząc w ubóstwie Święte Prawo Pana.

Misjonarki Klaretynki na całym świecie obchodzą liturgiczne wspomnienie swojej założycielki Marii Antonii Paris. To kobieta, która wiele lat przed Soborem Watykańskim II pisała i mówiła o potrzebie odnowy Kościoła, o tym, że każdy ochrzczony powołany jest do głoszenia Ewangelii, że kapłani i osoby konsekrowane mają być święte, aby pociągać przykładem swojego życia do Chrystusa.

17 stycznia 1885 zmarła w Reus otoczona siostrami ze wspólnoty i poszła na spotkanie ze swoim Ukochanym. Jej ciało zostało złożone w krypcie klasztornego kościoła.

Na ziemi zostawiła swoje następczynie, Siostry Maryi Niepokalanej Misjonarki Klaretynki, które mają ofiarować swoje życie za świętość i odnowę życia wszystkich ludzi Kościoła oraz mają głosić Ewangelię Chrystusa swoim przykładem i wszystkimi możliwymi sposobami.

Jako Misjonarki Klaretynki RMI otrzymałyśmy w darze charyzmat Założycielki i jest dla nas największym skarbem. Naszą misją jest strzec go i przekazywać innym jako jedna rodzina o jednym sercu, starając się zawsze ułatwiać innym drogę do Boga.

Jan Paweł II ogłosił heroiczność cnót Marii Antonii Paris 23 grudnia 1993 roku i od tej pory nazywana jest Czcigodną Sługą Bożą.

Liczne zapiski, które pozostawiła po sobie są najlepszymi dokumentami ukazującymi jej osobowość zakonną i ludzką. Niezwykle ważne było dla niej wpatrywanie się w Chrystusa, odnowa Kościoła, nawrócenie kapłanów i konsekrowanych oraz głoszenie Ewangelii całym życiem.

Ostatnio dodane:

W Siedlcach o modlitwie.

11 czerwca bieżącego roku s. Jolanta Hernik RMI poprowadziła w Siedlcach jedno ze spotkań z cyklu „Przekroczyć siebie”. Zgromadzonym uczestnikom przedstawiła tę perłę duchowości, którą jest modlitwa.

Misyjne posłanie na Lednicy

1 czerwca 2024 roku na Polach Lednickich miało miejsce kolejne spotkanie młodych z całej Polski. Tym razem były tam również obecne Papieskie Dzieła Misyjne, a wśród nich s. Monika Juszka RMI.

Dzień powołania klaretyńskiego 2024

„Nasze klaretyńskie powołanie jest darem, na który powinnyśmy odpowiadać każdego dnia, żyjąc w całkowitej dyspozycyjności wobec woli Ojca, z radością oddane głoszeniu Świętego Prawa Pana całemu stworzeniu, poprzez styl życia pracowity, prosty i ubogi” (Konstytucje Zgromadzenia).