Aktualności

W misji dzielonej

Misjonarki Klaretynki RMI „z całkowitą gotowością oddają się służbie Kościołowi, zgodnie z naszym charyzmatem, spiesząc tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne, stosowne i skuteczne”.

Zgodnie z tymi słowami naszych Konstytucji z radością odpowiadamy na zaproszenia wszystkich wspólnot działających w Kościele i bierzemy udział w różnych spotkaniach.

W dniach 18-20 lutego bieżącego roku, w Krakowie, odbyło się kolejne Ogólnopolskie Spotkanie Wolontariatu Młodzieżowego „Salvator” (https://wms.sds.pl/) . Wzięło w nim udział ponad 100 młodych osób, którym bliskie jest dzieło misyjne Kościoła i na co dzień zaangażowane są w Salwatoriański Wolontariat Misyjny.

Na to spotkanie zaproszona została nasza siostra Jolanta Hernik RMI, która drugiego dnia spotkania, w sobotę do południa, poprowadziła warsztat na temat rozeznawania drogi życia. Czas warsztatu upłynął aktywnie, intensywnie i ekscytująco.

Oprócz czasu na formację ludzką i intelektualną nie zabrakło również chwil na tę najważniejszą formację, duchową, prowadzoną przez Najlepszego Formatora.

(foto WMS „Salvator”, s. Jolanta Hernik RMI)

Ostatnio dodane:

Wyzwanie FIT 40.

Bardzo dbamy o zdrowie. O właściwe odżywianie, ruch, ćwiczenia fizyczne.