Aktualności

W misji dzielonej

Misjonarki Klaretynki RMI „z całkowitą gotowością oddają się służbie Kościołowi, zgodnie z naszym charyzmatem, spiesząc tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne, stosowne i skuteczne”.

Zgodnie z tymi słowami naszych Konstytucji z radością odpowiadamy na zaproszenia wszystkich wspólnot działających w Kościele i bierzemy udział w różnych spotkaniach.

W dniach 18-20 lutego bieżącego roku, w Krakowie, odbyło się kolejne Ogólnopolskie Spotkanie Wolontariatu Młodzieżowego „Salvator” (https://wms.sds.pl/) . Wzięło w nim udział ponad 100 młodych osób, którym bliskie jest dzieło misyjne Kościoła i na co dzień zaangażowane są w Salwatoriański Wolontariat Misyjny.

Na to spotkanie zaproszona została nasza siostra Jolanta Hernik RMI, która drugiego dnia spotkania, w sobotę do południa, poprowadziła warsztat na temat rozeznawania drogi życia. Czas warsztatu upłynął aktywnie, intensywnie i ekscytująco.

Oprócz czasu na formację ludzką i intelektualną nie zabrakło również chwil na tę najważniejszą formację, duchową, prowadzoną przez Najlepszego Formatora.

(foto WMS „Salvator”, s. Jolanta Hernik RMI)

Ostatnio dodane:

W Siedlcach o modlitwie.

11 czerwca bieżącego roku s. Jolanta Hernik RMI poprowadziła w Siedlcach jedno ze spotkań z cyklu „Przekroczyć siebie”. Zgromadzonym uczestnikom przedstawiła tę perłę duchowości, którą jest modlitwa.

Misyjne posłanie na Lednicy

1 czerwca 2024 roku na Polach Lednickich miało miejsce kolejne spotkanie młodych z całej Polski. Tym razem były tam również obecne Papieskie Dzieła Misyjne, a wśród nich s. Monika Juszka RMI.

Dzień powołania klaretyńskiego 2024

„Nasze klaretyńskie powołanie jest darem, na który powinnyśmy odpowiadać każdego dnia, żyjąc w całkowitej dyspozycyjności wobec woli Ojca, z radością oddane głoszeniu Świętego Prawa Pana całemu stworzeniu, poprzez styl życia pracowity, prosty i ubogi” (Konstytucje Zgromadzenia).