Aktualności

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

Od początku istnienia Zgromadzenia Duch Święty przynagla nas do odnowy Kościoła i głoszenia Ewangelii przede wszystkim świadectwem naszego życia. On nas wybrał, konsekrował, posłał i posyła każdego dnia!

„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.”Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić”. (Dz 2, 1nn)

Dzisiaj Apostołowie wyszli z Wieczernika i rozpoczęła się EWANGELIZACJA. Dzisiaj narodziły się misje! Każdy kto otrzymał Ducha Świętego w sakramencie chrztu został Dzieckiem Bożym i otrzymał zadanie, żeby nieść miłość Bożą na cały świat.

Niechaj Duch Święty nas ożywia, prowadzi i uzdalnia do głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu!

Ostatnio dodane: