Aktualności

Uroczystość Trójcy Świętej

„Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.
W naszym klaretyńskim charyzmacie staramy się wypełniać to Jezusowe polecenie głosząc Ewangelię wszelkiemu stworzeniu,
aby Bóg był znany i kochany przez wszystkich.

Każda Misjonarka Klaretynka RMI, niezależnie od tego w jakim języku i na jakim kontynencie, wypowiada w dniu pierwszych ślubów takie słowa:

„Pragnę poświęcić się BOGU OJCU, przez SYNA, w DUCHU ŚWIĘTYM„. A to dlatego, że „jesteśmy wezwane przez OJCA w DUCHU ŚWIĘTYM, aby iść śladami CHRYSTUSA – NASZEGO DOBRA głosząc Ewangelię i pracując na rzecz odnowy Kościoła troszcząc się szczególnie o nawrócenie osób konsekrowanych na służbę Bogu.

Konstytucje Zgromadzenia

Nasza Matka Założycielka, czcigodna służebnica Boża, Maria Antonia Paris, codziennie rano modliła się Trójcy Świętej. Pozostawiła każdej z Misjonarek Klaretynek RMI takie słowa:

„Boże mój w Trójcy jedyny, Ojcze, Synu i Duchu Święty, proszę Cię abyś raczył oświecić mnie Twą niekończoną mądrością, abym poznała Ciebie i poznała siebie i poznała także to, czego Ty pragniesz, abym czyniła, by służyć Ci i kochać Cię z całego mojego istnienia, jak tylko to jest możliwe w tym życiu dzięki Twojej łasce.
Racz oświecić nas wszystkie, abyśmy poznały to, czego Ty chcesz od każdej z nas i byśmy nie sprzeciwiały się natchnieniom Twoje świętej woli.
Oświeć Boże także Ojca Świętego, wszystkich pasterzy, ewangelizatorów i konsekrowanych, aby poznali, co mają czynić.
Uczyń nas żywymi kopiami naszego Pana Jezusa Chrystusa.
W Twojej nieskończonej wszechmocy pomóż nam czynić to, co Ty chcesz. Przecież wiesz Boże mój, że nie możemy uczynić absolutnie nic bez Twojej łaski i Twej obecności (…).”

Maria Antonia Paris

Niedziela Trójcy Świętej to dla nas dzień szczególnej wdzięczności. Przypomina nam o naszej konsekracji i o Bożym działaniu w nas i przez nas.

BONUS 🙂

Ostatnio dodane:

W Siedlcach o modlitwie.

11 czerwca bieżącego roku s. Jolanta Hernik RMI poprowadziła w Siedlcach jedno ze spotkań z cyklu „Przekroczyć siebie”. Zgromadzonym uczestnikom przedstawiła tę perłę duchowości, którą jest modlitwa.

Misyjne posłanie na Lednicy

1 czerwca 2024 roku na Polach Lednickich miało miejsce kolejne spotkanie młodych z całej Polski. Tym razem były tam również obecne Papieskie Dzieła Misyjne, a wśród nich s. Monika Juszka RMI.

Dzień powołania klaretyńskiego 2024

„Nasze klaretyńskie powołanie jest darem, na który powinnyśmy odpowiadać każdego dnia, żyjąc w całkowitej dyspozycyjności wobec woli Ojca, z radością oddane głoszeniu Świętego Prawa Pana całemu stworzeniu, poprzez styl życia pracowity, prosty i ubogi” (Konstytucje Zgromadzenia).