Aktualności

Uroczystość św. Antoniego Marii Klareta.

„Mały wzrostem lecz wielki duchem” – tak określany jest św. Antoni Maria Klaret. Dzisiaj obchodzimy 152 rocznicę Jego narodzin dla nieba.

Coroczne wspomnienie Ojca Założyciela jest doskonałą okazją do tego, żeby przypomnieć sobie i odnowić w sercach Jego charyzmat. Ojciec Klaret był niestrudzonym misjonarzem, zakochanym w Słowie Bożym i Maryi Niepokalanej. Powtarzał często słowa św. Pawła: „Miłość Chrystusa przynagla nas”.

Zawsze powtarzał, że misjonarz musi być człowiekiem modlitwy, dlatego pragniemy w naszym życiu łączyć działanie z kontemplacją.

Więcej o życiu i osobie Ojca Klareta – https://klaretynki-rmi.pl/zalozyciele/

Od wczoraj świętujemy i jednocześnie modlimy się o to, byśmy były wierne charyzmatowi Założyciela. Niestrudzone w czytaniu i poznawaniu Słowa, w głoszeniu Go, aż po krańce świata całym naszym życiem oraz biorące przykład z Maryi Niepokalanej.

Oprócz naszego Zgromadzenia, Sióstr Maryi Niepokalanej Misjonarek Klaretynek, św. Antoni Maria Klaret założył dwa inne zgromadzenia zakonne. Na jego duchowości zaś oparto kolejne, powstałe po Jego śmierci, zgromadzenia i instytuty, które tworzą dzisiaj RODZINĘ KLARETYŃSKĄ.

A wszystko po to, „aby Bóg był znany i kochany przez wszystkich ludzi”.

Ostatnio dodane:

Wyzwanie FIT 40.

Bardzo dbamy o zdrowie. O właściwe odżywianie, ruch, ćwiczenia fizyczne.