Aktualności

Uroczystość Objawienia Pańskiego

„Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś Jednorodzonego Syna swego poganom, spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz Twego majestatu”.

Mędrcy rozpoznali w Zbawiciela w… NOWORODKU. Potrafili zobaczy rzeczywistość, która była widoczna jedynie dla serca, a niewidoczna była oczom. Zobaczyli, rozpoznali i wyruszyli, aby o Nim świadczyć. To jest nasze chrześcijańskie powołanie: ZOBACZYĆ ile dobra dzieje się wokół nas, ROZPOZNAĆ w tym Bożą obecność i Boże działanie, GŁOSIĆ wszystkim i każdemu wielkie dzieła Boże. Życie zakonne jest znakiem dla świata właśnie dlatego, że ukazuje jak wielkie cuda czyni Bóg w osobach konsekrowanych pomimo ich ludzkiej ułomności. Niech ta piękna uroczystość pomoże i nam zauważać i rozpoznawać Boże działanie w codzienności, żebyśmy mogli być Jego świadkami, Jego uczniami misjonarzami.

Uroczystość Objawienia Pańskiego to również dzień pomocy misjom i misjonarzom, a szczególnie dzieciom świata. To ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY DZIECI, ustanowiony w 1950 roku przez papieża Piusa XII oraz święto patronalne Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Dzieciaki z Ognisk Misyjnych są przedłużeniem rąk Ojca Świętego w dziele ewangelizacji i pomocy swoim rówieśnikom. Tak jak gwiazda prowadziła Mędrców do Jezusa, tak dzieci prowadzą do Niego swoich rówieśników i swoje rodziny. Jak Mędrcy opowiadali i świadczyli o Jezusie Zbawicielu, tak czynią to misjonarze, w każdym wieku i na całym świecie.  

Módlmy się dzisiaj za dzieci i animatorów zaangażowanych w #PDMD, za dzieci całego świata oraz za misje i misjonarzy.

Ostatnio dodane:

Wyzwanie FIT 40.

Bardzo dbamy o zdrowie. O właściwe odżywianie, ruch, ćwiczenia fizyczne.